Svenskarna vill stärka skyddet för de jagade djuren

26/01/2022

Många svenskar vill utöka skyddet för de vilda djuren. Det finns ett starkt stöd för att skapa särskilda områden med jaktförbud och att djurskyddslagen ska utökas, så att den också gäller djur som jagas. De flesta tar avstånd från jakt som sker enbart för nöjes skull.

Låt de vilda djuren få vara vilda

Kolmården. Foto: Tom Svensson

Sandra Friberg, ambassadör för World Animal Protection Sverige, berättar om sin syn på vilda djur och hur vi kan uppleva dem på ett djurvänligt sätt.