Vårt arbete i Sverige

I Sverige arbetar vi med information och utbildning och samlar in pengar till våra olika projekt runt om i världen. Vi arbetar även politiskt för ett starkare djurskydd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, till exempel inom resebranschen eller livsmedelsindustrin.

Vi vill se ett gott djurskydd i Sverige och att djurvänliga metoder ska vara gynnsamma även för människor. Sverige bör även bidra till att höja djurskyddet inom EU och internationellt.

Vårt huvudfokus som internationell organisation är de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar och problemen och lidandet för djuren därför är mycket mer utbrett och akut. Men vi vill samtidigt att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland vad gäller stark lagstiftning som skyddar djuren. 

Vi är därför en aktiv röst och tar ställning för djuren i många olika sammanhang även i Sverige, men då framför allt där det finns en tydlig koppling till våra fyra prioriterade programområden: Vilda djur, Djur i samhällen, Lantbruksdjur och Katastrofdrabbade djur.

Aktuella frågor: Läs våra pressmeddelanden >>

Så kan du hjälpa till >>