Ledning

World Animal Protection Sverige

Roger Pettersson, Generalsekreterare:

Roger Pettersson har arbetat professionellt med djurskyddsfrågor sedan 1989, i första hand inom ideella organisationer. Han har varit flitigt anlitad av den svenska regeringen, senast som expert i den statliga djurskyddslagsutredningen.

Roger har haft många poster inom statliga myndigheter, t ex som ledamot i djurskyddsrådet och försöksdjursrådet vid Statens Jordbruksverk. Idag är Roger Pettersson suppleant i den Centrala djurförsöksetiska nämnden.

Inom World Animal Protection är Roger Pettersson med i Global Senior Management (GSM), European Leader Team (ELT) och Global Corporate Engagement Group. 

Roger Pettersson nås på: 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se eller tel 08-617 79 71. 

Arbetsordning och ersättning

Styrelse:

Gitte Buchhave, Ordförande

Gitte Buchhave har lång erfarenhet av arbete inom World Animal Protection och tidigare WSPA, inte minst då det gäller lednings- och fundraisingarbete. Gitte var med och startade World Animal Protection Danmark och arbetar idag som chef för World Animal Protection Norden. Gitte var också med och startade World Animal Protection Sverige och har fungerat som ordförande sedan starten. 

Sven Stenson, Ledamot

Sven Stenson arbetar som kriminalinspektör med inriktning på djurutredningar av vanvård och misshandel. Har lång erfarenhet av djurskyddsarbete i Sverige, bland annat som ordförande för Djurskyddet Sverige. Är idag dessutom ledamot i Jordbruksverkets insynsråd. 

Stephen Corri, Ledamot

Arbetar inom World Animal Protection som Director of Governance and Legal Affairs. Stephen är ledamot i flera styrelser för World Animal Protection-organisationer runt om i världen och har en bred inblick i det globala djurskyddsarbetet och i organiseringen av arbetet. Stephen är utbildad jurist. 

Ruud Tombrock, Ledamot

Arbetar inom World Animal Protection Europa som Regional Director. Har lång erfarenhet av arbete inom World Animal Protection och har tidigare varit Country Director för World Animal Protection Holland. Som Regional Director leder Ruud arbetet i Europa, som består av kampanjer, politiskt påverkansarbete (inte minst i Bryssel), kommunikation och organisering. 

Nairi Schlyter, Ledamot

Nairi Schlyter är volontär på Sverigekontoret för World Animal Protection. Hon har arbetat som biträdande butiksansvarig och kundtjänstmedarbetare på bland annat Dagens Nyheter. Hon har även varit projektledare för Coop Hotellpremie med ansvar för rapporteringar, kvalitetssäkring, utbildningar och uppdatering. Hon har ett brett politiskt kontaktnät och ett stort engagemang för djur. 

Lena Dirsäter, Suppleant

Lena Dirsäter har varit ordförande för Rotary i Bankeryd-Habo och är väl insatt i ideella organisationers villkor och arbete. Yrkesmässigt är hon konsult och skribent men har även ett förflutet som kommunsekreterare och administrativ kommunchef. Hon har varit djurvän sedan barnsben och engagerat sig för djur på olika sätt.

Claes Kampe, Suppleant

Claes Kampe har arbetat som medlemsvärvare och insamlingsansvarig på Djurens Rätt i 20 år. Han är en flyhänt skribent och väl insatt i de speciella villkoren för ideella organisationer. Hans kunskaper om och intresse för media, samhälle, medlemsvärvning och djurfrågor är mycket värdefulla för organisationen. 

Ingegerd Bülow, Suppleant

Ingegerd Bülow är född i Umeå och fick empati för djuren med modersmjölken men engagerar sig även bland annat för äldres rättigheter. Hon är sedan några år pensionär efter att i 35 år arbetat som flygvärdinna vid SAS men även haft andra utåtriktade och internationella arbeten. Även Ingegerd är volontär på kontoret. 

Lina Dahl, Suppleant

Lina Dahl har tidigare praktiserat på World Animal Protections huvudkontor i Sverige och är väl insatt i organisationens arbetsområden. Med sin turismutbildning och sitt stora intresse för djurvälfärd föll det naturligt att praktikperioderna skulle fokusera på djurvänlig turism. I nuläget arbetar Lina som projektledare inom den vegetariska livsmedelsbranschen och engagerar sig ideellt i arbetet för hemlösa katter på fritiden.

Sandra Tenggren, Suppleant

Sandra Tenggren är jurist och innehar en MSc i hållbar utveckling och arbetar som forskare på Stockholm Environment Institute. Sandra kom först i kontakt med World Animal Protection år 2012 när hon under några månader genomförde en praktik. Förståelsen och intresset för djur och djurens välfärd ökade signifikant under praktiken och har hållit sig vid liv sedan dess. Just nu har hon bland annat initierat ett forskningsprojekt om biologisk mångfald och dess betydelse för jordens anpassningsförmåga till ett förändrat klimat.

Styrelsen nås på e-post: info@worldanimalprotection.se

Ledningsgrupp:

World Animal Protection Sverige och World Animal Protection Danmark har en gemensam ledningsgrupp för arbetet inom World Animal Protection Norden. I ledningsgruppen ingår World Animal Protection Sveriges ordförande Gitte Buchhave och World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson. 

Valberedning:

Lise-Lott Alsenius
Eva Grufman

Valberedningen nås på e-post: info@worldanimalprotection.se

Arbetsordning för valberedningen  

Redovisning 2016

Protokoll fört vid extra årsmöte med World Animal Protection Sverige 21 september 2016

Redovisning 2015

Årsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2015 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2015 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2014

Årsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 - 31 december 2014 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2014 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2013

Årsberättelse 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013 

Revisionsrapport 2013 

Årsmötesprotokoll 2013  

Redovisning 2012:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 december 2012 och revisionsrapport

Årsmöteprotokoll 2012   

Redovisning 2011:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2011

Redovisning 2010:

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009 – 31 december 2010 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2010

Stadgar, arbetsordning, policydokument, riktlinjer etc

Stadgar för World Animal Protection Sverige
Arbetsordning för World Animal Protection Sverige
Styrande dokument – placering av medel och eget kapital
Policy för insamling
Styrande dokument – tillägg rörande insamling
Finanspolicy
Resepolicy
Företagspolicy rörande socialt ansvar
Företagspolicy rörande klagomål och beröm
Policy för mänskliga resurser
Policy för riskhantering
Policy för bekämpning av bedrägeri mutor och korruption
Uppförandekod

För att säkerställa att verksamheten inom World Animal Protection Sverige bedrivs effektivt och kvalitetssäkert så finns ett antal policydokument och riktlinjer framtagna.  Vill du veta mer om dessa, kontakta generalsekreteraren.

Granskning

World Animal Protection Sverige granskas av en auktorierad revisor på uppdrag av Årsmötet samt av World Animal Protection (globala organisationen). Vi har även rutiner för internkontroll. Vi granskas även externt av:

World Animal Protections internationella styrelse:

Paul Baldwin (Chairman International Board)
Nesta Hatendi (Deputy Chair International Board)

Cecilia Vega Leon
Chinny Krishna
Dominique Bellemare
Joseph Nhan O’Reilly
Carter Luke
Marcelle Meredith
Mark Watts 

Berätta för världen: