Våra framgångar

Vårt fokus ligger på livsmedelsindustrin och de vilda djuren. Vi arbetar för att djuren i livsmedelsindustrin ska få leva bra liv och att de vilda djuren och deras livsmiljö ska skyddas.

Dålig djurvälfärd drabbar både djur och människor. Missförhållanden för djuren orsakar antibiotikaresistens, zoonoser och pandemier, utsläpp av växthusgaser och miljöförstörelse.

 Våra föregångare bildades redan på 1950-talet och i dag har vi team i Sverige och 13 andra länder: USA, Kanada, Brasilien, Costa Rica, Kenya, Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Indien, Kina, Thailand, Australien och Nya Zeeland.

Vi arbetar både med opinionsbildning och genom att praktiskt hjälpa djur att få bättre liv. Från global påverkan på FN-nivå, via internationella samarbeten som EU, till lokala insatser för utsatta djur i över 50 olika länder.

I Sverige sprider vi information och samlar in pengar till våra projekt runt om i världen. Vi har kontakt med politiker för bättre djurvälfärd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra djurens situation, till exempel inom resebranschen och livsmedelsindustrin.

Våra framgångar för djuren hade inte varit möjliga utan våra supportrar. Med ditt stöd kan vi göra mer för djur, människor och planeten. 

Björnar leker i vatten

Expedia djurvänligt

2021 beslutade resejätten Expedia Group att inte längre sälja biljetter till delfinshower och närkontakt med delfiner. Det sker efter att World Animal Protection under två år krävt ett sådant stopp med stöd av drygt 350 000 supportrar.

Djurvänliga svenska reseföretag

I Sverige har nu 25 reseföretag sagt nej till alla former av underhållning med vilda djur i fångenskap. De kommer inte att bidra till att marknadsföra sådana aktiviteter till sina kunder.

Elefanter i turistindustrin

Drygt 250 reseföretag runt om i världen har tagit avstånd ifrån det brutala utnyttjandet av elefanter som underhållning i turistindustrin, exempelvis som riddjur åt turister.

Dodo og en anden elefant i reservatet

Havsreservat

Under 2021 bidrog vi till tre nya djurvänliga havsreservat, som fick status som Whale Heritage Site: Tenerife-La Gomera Marine Area i Spanien, Dana Point i och Algoa Bay i Sydafrika. Utmärkelsen har tagits fram för att skydda valar och delfiner. Det finns nu fem havsreservat i världen.

Indien stoppar handel med grodlår

1987 stoppade Indien handeln med grodlår, efter en kampanj som vi hade drivit under flera år. Indien var då den största exportören av grodlår i världen och handeln innebär en plågsam död för över 30 miljoner grodor varje år.

Rabiesvaccinering

Sedan 2010 har vi vaccinerat över två miljoner hundar i 23 länder mot rabies och påverkat nationella myndigheter att fortsätta vaccineringen. På så sätt stoppar vi både spridning av sjukdomen och förhindrar att hundar avlivas på grund av rädsla för rabies.

Björnreservat

Sedan 2005 har vi hjälpt till att ge björnar nya liv i djurvänliga reservat i Rumänien och Pakistan. Där stödjer vi organisationer som tar hand om björnar som utsatts för mycket lidande, inte minst som turistattraktioner.

Dansande björnar

Under 1990-talet bidrog vårt kampanjarbete till att underhållning med dansande björnar förbjöds i Grekland, Turkiet och större delen av Indien, som sedan fick ett totalförbud 2013. Idag finns ett fåtal dansande björnar kvar i Pakistan och vi arbetar för ett förbud där också.

Björnar i gallfabriker

I Ostasien hålls upp till 25 000 björnar i gallfabriker, eftersom björngallan används inom traditionell asiatisk medicin. I Vietnam bidrog vi till ett förbud mot gallfabrikerna 2005. Antalet björnar i gallfabrikerna har minskat med cirka 90 procent. I Sydkorea var vi 2014 med och förhandlade fram ett avtal om en avveckling av gallfabrikerna.

Hund bliver vaccineret mod rabies i Kenya

EU:s burförbud

2021 meddelade EU-kommissionen att EU ska verka för ett förbud mot att hålla djur inom lantbruket i burar. Kampanjen för ett burförbud stöddes av bland andra World Animal Protection och 1,4 miljoner personer skrev på namnlistor för ett förbud. Idag hålls cirka 300 miljoner djur i burar inom lantbruksproduktionen i EU.

Nestlé fasar ut burägg

2017 beslutade sig världens största livsmedelsföretag Nestlé för att sluta att använda burägg. Det skedde efter flera års samarbete med oss om djurens välfärd. Senast 2025 får inga ägg från hönor i bur användas i företagets produkter någonstans i världen.

Animal Protection Index (API)

2014 presenterade World Animal Protection en unik kartläggning av djurens situation i världen. Animal Protection Index (API) rangordnar 50 länder runt om i världen utifrån lagstiftning och välfärdspolitiken för djuren. Det här indexet innehåller viktig information och inspirerar regeringar att verka för en djurvänligare värld. En uppdatering gjordes 2020.

Förbud mot tjurfäktning

Under 1980-talet drev vi en kampanj mot det grymma utnyttjandet av tjurar i tjurfäktning. Sedan dess har närmare 50 städer i Spanien och Frankrike förbjudit tjurfäktning.

Katastrofdrabbade djur

Sedan 1964 har vi hjälpt drygt åtta miljoner djur i över 80 länder i samband med katastrofer, som översvämningar, tsunamier, jordbävningar och torka.

FN-stöd för djurens välfärd

Under 2013 påverkade vi FN att ta med djurens välfärd i två resolutioner om jordbruk och förebyggande av katastrofer. En viktig markering av djurens internationella status.

Företag som tagit ställning för djuren

En vild utter