Våra framgångar

Vi hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan.

Djur har rätt till ett liv utan smärta. Vi arbetar globalt med att hjälpa regeringar och samhällen att skydda och ta väl hand om sina djur. Vi hjälper världen att se hur viktiga djur är för oss alla.

Under 2013 lyckades vi för första gången med att få FN att inkludera djurvälfärd – en stor seger för djuren.

Nedan har vi samlat viktiga framgångar för djur:

Vilda djur

Elefant i det vilda i Tanzania

Elefanter härjar – människor dödar 

En flock elefanter kan ödelägga stora odlingsmarker, ibland förstör de vad som motsvarar en hel årsinkomst på en enda natt. På Mikumi Nationalpark i Tanzania uppstod  tidigare konflikter mellan elefanter och lokala bönder.

Vi bidrog med djurvänliga lösningar så att elefanter och människor istället kunde leva sida vid sida utan att komma i konflikt med varandra.

Elefanter avskyr lukten av och att känna chili på sina känsliga snablar, så de blir avskräckta av kvistar som dränkts med chiliolja. Elefanter tycker heller inte om att bli stuckna av bin, så ljudet av surrande bin håller elefanterna på avstånd. De många chilistaketen och bikupor som vi hjälpt bönderna i Mikumi att bygga, har visat sig ytterst effektiva. Bönder i närliggande byar har också börjat sätta upp liknande hägn. Den honung som bönderna inte själva kan äta och den chili som blir över, säljer bönderna på den lokala marknaden och får därmed en extra inkomstkälla.

Palmmårdar i kaffe- och turistindustrin 

Världens dyraste kaffe, Kopi Luwak, produceras med hjälp av palmmårdar i Sydostasien. Tusentals vilda palmmårdar fångas in med fällor, snaror och jakthundar. Palmmårdar säljs sedan till farmer där de lever under fruktansvärda förhållanden. Första gången World Animal Protection visade grymheten bakom Kopi Luwak var 2013.

Resultatet blev att samtliga svenska återförsäljare tog bort Kopi Luwak från sina hyllor och tillförlitliga certifieringar inrättades. Att stoppa utbudet av Kopi Luwak från palmmårdar i fångenskap och få certifierat Kopi Luwak-kaffe från fria palmmårdar hjälper inte bara djuren. Det hjälper även lokalbefolkningen, som traditionellt haft en god inkomst av att samla in bönorna från de vilda djuren. 

Framgångar i arbetet mot dansbjörnar och björnhets

Björnar har blivit den kanske främsta symbolen för vårt arbete med vilda djur. Ett arbete som gett resultat. I mer än 20 år har vi arbetat för att skydda björnar som utnyttjas brutalt för underhållning.

Under 1990 bidrog vår Libearty-kampanj till att dansbjörnar förbjöds i Grekland, Turkiet och i större delen av Indien. Efter 18 års kamp för att rädda Indiens dansbjörnar från utnyttjande och lidande kunde vi fira tillsammans med Indiens regering att målet var nått 2013.

I Pakistan fångas björnungar fortfarande in från naturen och tränas att dansa med brutala metoder. Vårt arbete för att få till ett förbud i hela landet fortsätter. Ett stort steg togs 2015 när Sindh, en av fyra provinser i Pakistan, förbjöd användningen av björnar för underhållning. Den lagen kom efter att vi i flera år kämpat för att få ett förbud i hela Pakistan mot att äga vilda björnar.

De björnar som räddas i Pakistan får leva ett gott liv i björnreservatet som vi finansierar i Balkasar. Här får de leva tryggt i en naturlig miljö. World Animal Protections kamp för Pakistans björnar upphör inte förrän den sista björnen är räddad.

I Nepal räddades 2017 de två sista kända dansbjörnarna av The Jane Goodall Institute of Nepal med stöd av World Animal Protection och nepalesisk polis.

World Animal Protection har även befriat många björnar från hemska förhållanden i Rumänien. Tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) ger vi björnarna ett gott liv i björnreservatet i Zarnesti. Vi byggde reservatet eftersom vi hittat 40 björnar som levde ett uselt liv i pyttesmå rostiga burar på olika platser i Rumänien. AMP har räddat många björnar sedan 2005. Fyra av dem har dött men över 100 björnar lever där i högsta välmåga. 

Djur i samhällen

Hund med sin ägare

Projekt mot rabies har räddat hundratusentals hundar

Vaccinerade hundar är superhundar. I snart 40 års tid har vi vaccinerat över en miljon hundar världen över och därmed skyddat dem mot rabies och från hotet att avlivas. Flera sydamerikanska länder har nu officiellt förklarat sig rabiesfria och andra är på god väg. Vi har gjort framgångsrika vaccinationsprojekt i Bangladesh, Zanzibar, Filippinerna, Kina och fler länder. 

Därför vaccinerar vi hundarna:

  • Vaccinerade hundar får färre andra infektioner
  • Vaccinering av hundar skyddar många människor, medan vaccinering av en människa bara skyddar den personen
  • Genom vaccinering av 70% av lösgående hundar kan rabies stoppas

Lantbruksdjur

Kor betar utomhus

Miljoner indiska mjölkkor får bättre liv

Tillsammans med Indiens regering har vi lyckats att få flera av landets stora mjölkproducenter att ansluta sig till National Dairy Code, för att förbättra välfärden för mjölkkorna. Innan vårt arbete startade levde miljontals mjölkkor under helt oacceptabla förhållanden. De kunde stå med obehandlade sår, i sin egen avföring och urin, uppbundna dygnet runt utan möjlighet att röra sig. De nya reglerna innebär att korna nu har tillgång till:

  • Rent vatten och foder dygnet runt
  • Skugga, skydd och bekväma viloplatser
  • Utevistelse och möjlighet att röra sig
  • Smärtlindring och omvårdnad

Skonsammare slaktmetoder genom samarbete

Miljontals lantbruksdjur utsätts för onödigt stort lidande under slakt, ofta genom att de som hanterar djuren saknar kunskap, erfarenhet och förutsättningar. Därför startade vi 2007 ett samarbete med regeringar, livsmedelsföretag och forskare i Brasilien, Kina och Indonesien för att främja skonsammare slaktmetoder. Vi samarbetade också med veterinärer i Indonesien, Kambodja och Filippinerna för att minska lidandet för lantbruksdjur vid slakt.

Resultaten av våra utbildningar ledde exempelvis till att på ett brasilianskt slakteri minskade antalet djur med blåmärken med över 60% och antalet djur som ramlade eller halkade med över 80%.

Katastrofdrabbade djur

Vi är på plats i Nepal för att hjälpa de drabbade djuren

Katastrofdrabbade djur 

Sedan 1964 har vi räddat, hjälpt, flyttat, behandlat, vaccinerat, och vårdat 1 miljon katastrofdrabbade djur, i allt från krig och kärnkraftsolyckor till jordbävningar och tsunamier.  Vi har skyddat djur i nästan alla världsdelar men framförallt i Afrika, Asien och Sydamerika.

Några av de mest kända insatserna på senare år är efter Tjernobylolyckan, efter tsunamin i Indiska Oceanen, jordbävningen i Haiti och nu senast vid Australiens bränder.

Havets djur

En vild säl

Sea Change 

Varje år dör miljoner havslevande djur av fiskeutrustning som lämnats eller tappats i världens hav – så kallade spöknät. De många näten och fiskeredskapen som flyter runt drabbar inte bara fiskar och sjöfåglar, utan skadar och dödar över 100 000 valar, sälar och sköldpaddor årligen. Vi grundade Global Ghost Gear Initiative, en sammanslutning av regeringar, fiskeindustrin, forskare och ideella organisationer för att minska spöknäten och skydda havets djur. 

Initiativet blev en stor succé och utöver att få FN att aktivt arbeta med spöknät, gav vi stöd åt räddningsteam världen över som räddade intrasslade djur. Bland annat finansierade vi räddningen av intrasslade valar i Ecuador, Tonga, Dominikanska Republiken och Mexiko.  

Företag som tagit ställning för djuren

En vild utter