Varför globalt djurskydd?

Vi sätter stopp för djurplågeri

Varför? För att djur har rätt till ett liv utan smärta.

Hur? Genom att stoppa djurplågeri och djurs lidande över hela världen.

Vi arbetar globalt med att hjälpa regeringar och samhällen att skydda och ta väl hand om sina djur.

Visste du detta? Tidigare avlivades 3 000 hundar varje år i Cali, Colombia, av fruktan för rabies. Vi övertalade regeringen att sterilisera hundarna i stället. Antalet hemlösa hundar sjönk med en fjärdedel. Antalet hundbett sjönk också. Och när projektet var slut betalade 10 000 människor för att få sin hund steriliserad i stället för att gå tillbaka till att använda massavlivningar som sjukdomsbekämpning.

Läs mer om vårt arbete för att stoppa rabies utan massavlivningar >>

Vi hjälper världen att se hur viktiga djur är för oss alla

Varför? För att miljoner människor är beroende av djur.

Hur? Genom att visa den viktiga relationen mellan människor och djur.

Vi arbetar för att få fram en FN-deklaration för djurvälfärd, som redan har fått stöd av 2 miljoner människor, 330 djurorganisationer och regeringar i många länder.

Visste du detta? Under 2013 lyckades vi för första gången med att få FN att inkludera  djurvälfärd i resolutioner – en seger som kommer att ändra lagstiftningen i hela världen.

Läs mer om hur du kan stödja en FN-deklaration för djurvälfärd >>

Vi inspirerar människor att förbättra livet för djur

Varför? För att vi tillsammans kan vara med och skapa bättre djurvälfärd.

Hur? Genom att få samhällen och regeringar att stoppa djurs lidande.

Vi arbetar för att stoppa björnhets i Pakistan. Det är bara ett exempel på vårt arbete för att få ett slut på djurplågeri genom att hjälpa människor i hela världen att respektera och skydda djur.

Visste du detta? Vi har fått människor över hela världen att skydda björnar i mer än 20 år. I Indien, Turkiet och Grekland har vi varit med och stoppat seden med dansbjörnar för gott.

Läs mer om vårt arbete för att stoppa björnhets >>

Vi sätter djur på den globala dagordningen

Varför? För att vi bara kan uppnå en hållbar framtid för vår jord om både djur och människor är en del av lösningen.

Hur? Genom att delta i globala debatter och samtal om hur vi kan samexistera  nu och i framtiden.

Vi är med och fastställer FN:s mål for hållbar utveckling, som alla länder ska ta till sig från 2016, så att vi säkrar att djurskydd inte glöms bort.

Visste du detta? Under 2013 övertygade vi FN:s medlemsstater om att ta med text om djurskydd i två av generalförsamlingens resolutioner (om jordbruk respektive katastrofförebyggande). Djurskydd har därmed för första gången fått en central plats i FN:s politik och beslutsprocesser.