Håller EU på att svika djuren?

13/09/2023

Under sitt tal i dag om EU:s framtidsplaner, nämnde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ingenting om tidigare löften att förbättra djurens välfärd. World Animal Protection Sverige tycker det är mycket beklagligt och oroväckande.