Vårt arbete för hundar och katter

World Animal Protection vill att hundar och katter ska få leva bra liv. Vi fokuserar på att förändra livssituationen i grunden och arbetar tillsammans med andra – privatpersoner, organisationer och myndigheter – för att praktiskt hjälpa hundar och katter.

Världens hundar

Rädsla för hundbett och spridning av rabies leder i dag till att många hundar behandlas illa och dödas. World Animal Protection arbetar för att världens 700 miljoner hemlösa hundar ska få bra liv och inte utsättas för lidande av människor.

Våra insatser för hundar sedan 1980-talet har handlat om massvaccinationer mot rabies, kastreringar, politisk påverkan och utbildningsinsatser för att öka respekten för och kunskapen om hundar. Vår ambition är att människor över hela världen ska bry sig om hundarna i sina samhällen och hjälpa dem, i stället för att se dem som problem.

World Animal Protections arbete för hundar innebär i första hand att vi är samarbetspartner i the International Companion Animal Management Coalition (ICAM), som hjälper hundar direkt på plats i olika länder. Vi delar med oss av expertkunskap och resurser i dialog med ICAM. På så sätt kan myndigheter på lokal och nationell nivå få de redskap de behöver för att ta hand om och rädda livet på hundar.

Rabiesfria hundar 2030

Att förhindra spridningen av rabies, som dödar uppåt 60 000 människor varje år, är en viktig uppgift för att skydda både hundar och människor.

Genom att se till att hundar vaccineras, stoppar vi både spridning av sjukdomen bland hundar och människor och räddar hundar från att bli avlivade på grund av människors rädsla för att bli smittade av rabies.

Inom ramen för samarbetet i United Against Rabies Collaboration (UARC) har vi som mål att alla hundar i världen ska vara rabiesfria senast 2030. För att få bort rabies från Afrika samarbetar vi även med Afrikanska unionen.

Vad vi gjort för hundar:

  • Sedan 2010 har World Animal Protection bidragit till att över två miljoner hundar i 23 länder har vaccinerats mot rabies och inspirerat nationella myndigheter att fortsätta vaccineringen.
  • Påverkat Afrikanska unionen att godkänna handlingsplaner för att få bort rabies från de 55 medlemsländerna. Det arbetet kan, förutom att rädda liv även förbättra livsvillkoren för 100 miljoner hundar i Afrika.
  • Medverkat i utbildningsprogram som lärt ut ansvarsfull behandling av hundar och hur människor kan undvika att bli bitna av hundar i 34 länder, från Afghanistan till Tanzania, på 16 olika språk.
  • Stöttat 27 regeringar i arbetet med att utbilda lokala tjänstemän och djurövervakare i djurvälfärd och omhändertagande av hundar. Vi har också hjälpt regeringarna att införa lagar för att hundägare ska behandla sin hundar på ett ansvarsfullt sätt.