Om World Animal Protection Sverige

I Sverige arbetar vi med information och utbildning och samlar in pengar till våra olika projekt runt om i världen. Vi arbetar även politiskt för ett starkare djurskydd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, till exempel inom resebranschen eller livsmedelsindustrin.

Vi vill se ett gott djurskydd i Sverige och att djurvänliga metoder ska vara gynnsamma även för människor. Sverige bör även bidra till att höja djurskyddet inom EU och internationellt.

Vårt huvudfokus som internationell organisation är de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar. Problemen och lidandet för djuren är därför mycket mer utbredda och akuta. Men vi vill samtidigt att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland vad gäller stark lagstiftning som skyddar djuren. 

Vi är därför en aktiv röst och tar ställning för djuren i många olika sammanhang även i Sverige, då framför allt där det finns en tydlig koppling till våra fyra prioriterade programområden: Vilda djur, Djur i samhällen, Lantbruksdjur och Katastrofdrabbade djur.

Varför globalt djurskydd?

Djur har rätt till ett liv utan smärta. Vi arbetar globalt med att hjälpa regeringar och samhällen att skydda och ta väl hand om sina djur. Vi hjälper världen att se hur viktiga djur är för oss alla. Det gör vi genom att visa den viktiga relationen mellan människor och djur.  Under 2013 lyckades vi för första gången med att få FN att inkludera  djurvälfärd i resolutioner – en seger som kommer att ändra lagstiftningen i hela världen.

Tillsammans kan vi vara med och skapa bättre djurvälfärd. Genom att få samhällen och regeringar att stoppa djurs lidande. Vi kan bara uppnå en hållbar framtid för vår jord om både djur och människor är en del av lösningen. Genom att delta i globala debatter och samtal om hur vi kan samexistera nu och i framtiden.