Bort med burarna

300 miljoner lantbruksdjur i EU spenderar hela eller merparten av sina liv i bur. Suggor fixeras, kaniner och vaktlar hålls hela livet i karga burar, små kalvar stängs in i boxar, värphöns sitter fortfarande i bur och ankor och gäss fixeras för att tvångsmatas vid tillverkning av gåslever. Burar är en extrem inskränkning i djurens naturliga beteende. Djuren kan inte röra sig fritt, inte sträcka på sig, böka eller picka. De hindras från att göra sådant de mår bra av.  

För att stoppa den här grymma burhållningen startade Compassion in World Farming 2018 ett så kallat medborgarinitiativ inom EU, ”End the Cage Age”. World Animal Protection och ytterligare 170 organisationer anslöt sig till initiativet. Under hösten 2020 fick EU-kommissionen ta emot namnlistor med 1,4 miljoner underskrifter för ett burförbud.

EU-parlamentet röstade den 10 juni för ett burförbud i lantbruket från 2027. EU-kommissionen meddelade sedan den 30 juni att lagstiftning för ett burförbud ska vara på plats senast 2027. Även om det här är en enorm framgång för djuren är det viktigt att vi inte tar ut något i förskott. Vi måste vara med och driva på så att burförbudet verkligen genomförs i praktiken.

Grisar i bur är grovt djurplågeri

På många håll i världen, även i EU, hålls suggor i burar, så kallad fixering. Det är smala metallinhägnader där suggan hålls instängd upp till fem veckor i början av dräktigheten. Buren hindrar suggan från att umgås med sina kultingar, förutom för att dia dem. Efter att kultingarna är avvanda alltför tidigt insemineras suggan igen och sätts återigen i bur. Hon får kultingar två gånger om året.

Buren gör att suggan inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende. Ofta får hon sår och tryckskador och golvet är hårt, ofta betong utan strö. Hon kan inte gå omkring eller ens vända sig om. När hon ska föda får hon inte bygga bo, vilket är viktigt för henne. Det gör att födseln kan ta längre tid och ökar risken för komplikationer.

Sen 2013 är det förbjudet att hålla suggor i burar under hela dräktigheten, vilket var tillåtet tidigare. Nu måste de hållas i grupp fram till en vecka innan de ska föda.