Bort med burarna

Vad gör vi med våra lantbruksdjur?

Ett barn inser att detta är grymt: Det handlar om kännande varelser som kan uppleva smärta och glädje. Djur i bur utsätts ofta för stort lidande eftersom deras rörelsefrihet begränsas och de hindras från att bete sig naturligt.

Hundratals miljoner lantbruksdjur inom EU lever sina liv under dessa förhållanden

Suggor fixeras, kaniner och vaktlar hålls hela livet i karga burar, små kalvar stängs in i boxar, många hönor sitter fortfarande i bur och ankor och gäss fixeras för att tvångsmatas vid tillverkning av gåslever.

94 % av Europas befolkning tycker det är viktigt att skydda lantbruksdjurens välbefinnande i lag och 82 % anser att lantbruksdjur bör få bättre skydd. 

Tillsammans kan vi få bort dessa burar från Europa

Få uppdateringar om vårt arbete

Skriv ditt nummer utan bindestreck, exempel: 0705842132. Vi är skyldiga att ha uppdaterade uppgifter i våra system och mobiltelefonnummer är en unik uppgift som hjälper oss att t.ex. hantera dubbletter

Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer i integritetspolicyn

0

Gå med och skriv under EU-medborgarinitiativet "End the cage age" (namninsamling) som kräver att Europa förbjuder burhållning av lantbruksdjur. Om vi blir en miljon människor som enas kan vi få en framtid med ett EU utan burar. 

Tillsammans kan vi kräva av politikerna att lantbruksdjuren ska slippa burar. Registrera dig för att delta i kampanjen och få uppdateringar från oss. I nästa steg kan du skriva under namnlistan. 

Om nätverket "End the Cage Age"

Nätverket som ligger bakom EU-medborgarinitiativet "End the Cage Age" förenar organisationer för djurskydd, lantbruk, politik och miljöskydd under ett gemensamt upprop – att förbättra lantbruksdjurens liv genom att ta bort användningen av burar. Vi arbetar både gemensamt och individuellt för att samla in över en miljon namnunderskrifter till EU-medborgarinitiativet mot burar. 

*När du klickar på "Registrera och gå till nästa steg" lämnar du vår site, och länkas vidare till EU-medborgarinitiativets hemsida.

Grisar i bur är grovt djurplågeri

På många håll i världen, även i EU, hålls suggor i burar, så kallad fixering. Det är smala metallinhägnader där suggan hölls instängd upp till fem veckor i början av graviditeten. Den hindrar suggan från att umgås med sina kultingar förutom att dia dem. Efter att kultingarna är avvanda alltför tidigt insemineras suggan igen och sätts återigen i bur. Hon får kultingar två gånger om året.

Buren gör att suggan inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende. Ofta får hon sår och tryckskador och golvet är hårt, ofta betong utan strö. Hon kan inte gå omkring eller ens vända sig om. När hon ska föda får hon inte bygga bo, vilket är viktigt för henne.  Det gör att födseln kan ta längre tid och ökar risken för komplikationer.

Efter 2013 är det förbjudet att hålla grisar i burar under hela graviditeten, vilket var tillåtet innan dess. Nu måste de hållas i grupp fram till en vecka innan de ska föda. 

När experter frän CiWF besökte grisgårdar till exempel i Polen upptäckte de att 90 procent av suggorna stod med huvudet mot väggen och ryggen ut mot gången. De skrämdes lätt av oväntade ljud och människorna som gick runt dem och led av att inte kunna skydda sina kultingar. De som skulle föda fick kämpa för att hitta bekväma ställningar men lyckades inte. De tvingades föda utan att kunna sträcka på sig, vända på sig och stod på ett hårt underlag.  Kultingarna som inte hade något att göra tuggade ibland på suggans svans och hon kunde inte stoppa det. Suggorna som inte fick födosöka tomtuggade eller bet på gallret.

Miljontals grisar i bur

Det finns redan 3,5 miljoner suggor i EU som hålls utan bur och av dem får 1,5 miljoner även berikning, alltså något som kan sysselsätta dem och ger utlopp för naturligt beteende

Grisar hålls mest i burar i Tyskland och Frankrike (99%), och Spanien och Nederländerna (98 %). Fixering förbjöds i Sverige 1988, i Storbritannien 1999 och i Norge år 2000. Nederländerna tillåter fixering i upp till fyra dagar,  Danmark tre dagar, Österrike 10 dagar. Det är dock svårt att övervaka att reglerna följs.

En sugga är i genomsnitt 40 cm bred och 171 cm lång. Burarna är 60 cm breda och längden 200–240 cm. Det finns olika nivåer på hållningen av suggor.