Företagssamarbeten

Vi ser företag som en viktig aktör i den mån deras verksamhet påverkar djur i något led, eller på annat sätt har möjlighet att förbättra djurs välfärd

Vi samarbetar gärna med företag med en uttalad CSR-profil där informations- och påverkanskampanjer kan vara ömsesidigt fördelaktiga. Vi kan vara en resurs för företag genom att hjälpa dem utveckla rutiner och utformning av riktlinjer för djurskydd, samt bidra till att stärka kompetensen och kunskapsnivån generellt inom området.

Det är viktigt att företag arbetar förebyggande med djurskyddsfrågor för att motverka oetisk produktion i alla led och negativ publicitet som riskerar att skada verksamheten. Genom att sätta press på leverantörer och underleverantörer skapas även positiva ringar på vattnet där standarden höjs och fler och fler motiveras att leva upp till den för att få affärsmöjligheter. Detta förutsätter dock att möjlighet till kontroll och uppföljning finns.

Genom en konstruktiv dialog kan vi underlätta och förstärka hållbarhetsarbete på djurskyddsområdet, vilket skapar konkurrensfördelar och en positiv bild av företaget.

Exempel på företagssamarbeten i Sverige:

  • Gemensam kampanj med Ben & Jerry’s under 2013 i hela Europa för att öka medvetenheten om situationen för mjölkkor inom EU. Konsumenter informerades och namnunderskrifter samlades in för att påverka EU-kommissionen att utveckla särskilda riktlinjer för mjölkkors välfärd som idag saknas.
     
  • Efter en avslöjande BBC-dokumentär arbetade vi under hösten 2013 tillsammans med flera återförsäljare av kaffe angående Kopi Luwak, världens dyraste kaffe, som idag i stor utsträckning framställs under plågsamma förhållanden för indiska palmmårdar. Genom att dra tillbaka försäljningen av allt kaffe som inte garanterat kommer från vilda djur kunde företagen göra ett viktigt ställningstagande mot djurplågeri och få mycket goodwill från svenska djurvänner.
     
  • Pågående dialog med researrangörer i Sverige för att gemensamt komma till rätta med det lidande som många vilda djur utsätts för inom turistbranschen. Vår roll är bland annat att med vår kunskap i frågorna hjälpa företagen att utveckla en djurskyddspolicy och riktlinjer för granskning av deras olika verksamheter, samt bistå med information till resenärer. 

Vill du ge en företagsgåva till vårt allmänna arbete? Läs mer här