Elefanter i Tanzania

Elefanter i Tanzania

Problem

  • På Mikumi Nationalpark i Tanzania uppstår ibland konflikter mellan elefanter och lokala bönder
  • ​Elefanterna ödelägger böndernas marker när de går in på dem för att äta av grödorna
  • För att skydda sina marker dödar eller skadar bönderna elefanterna.

Lösning

  • Att skapa djurvänliga lösningar så att elefanter och människor kan leva sida vid sida utan att komma i konflikt med varandra.

Detta gör vi

  • Vi lär bönderna att bygga chilistaket och bikupor som håller elefanterna borta
  • ​Vi ger råd till lokala myndigheter om att införa liknande lösningar på andra ställen
  • Vi har hjälpt Tanzanias regering med en ny lag som ska minska konflikterna mellan vilda djur och byarna.
Elefanter i Tanzania