Ny rapport med krav på bättre djurvälfärd i mjölkindustrin

03/05/2023

I vår nya rapport ”Separation, bete och kosläpp”, kartlägger vi djurens situation i den svenska mjölkindustrin. Vi vill se både regeländringar och bidrag till mjölkbönderna för att förbättra djurens välfärd.