Lettland förbjuder pälsdjursuppfödning

27/09/2022

Lettland har fattat beslut om att förbjuda uppfödning av djur för pälsproduktion. Förbudet ska träda i kraft den 1 januari 2028 och är en del av en stark trend mot ett pälsfritt EU.