Djurvälfärd för en bättre planet

Om du arbetar för djuren arbetar du också för klimatet och människors välfärd. Välfärdsfrågorna hänger ihop: det som är bra för djur är också bra för vår planet och för människorna.

World Animal Protection skapar en djurvänligare värld. Vi engagerar oss för att bevara vilda djurarter och deras naturliga livsmiljöer och förbättra situationen för djuren i livsmedelsindustrin.

Det är inte bara avgörande för djurens välfärd. Det är också ödesfrågor för våra möjligheter att hejda klimatförändringarna och skapa en långsiktigt fungerande livsmiljö för mänskligheten. Med din hjälp kan vi göra mer för att skapa en hållbar planet.

Klimatutmaningar

Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Världen står bokstavligen i brand eller översköljs av stora vattenmassor. Det vi upplever just nu är orsakat av människan och det är bara början på det som väntar om vi inte gör tillräckligt för att stoppa hoten mot klimatet.

Inom bara ett fåtal år riskerar de skadliga processer som vi människor skapat att bli irreversibla, det vill säga bortom vår makt att stoppa. Vi kan inte fortsätta att släppa ut växthusgaser, bränna ner regnskogarna, skövla betesmarkerna och använda djurbaserad mat på ett sätt som inte är hållbart.

Snart passerar vi avgörande tröskelvärden för vad jorden tål. Enligt forskningen kan vi redan ha gjort det när det gäller Arktis och Grönland. Det är med andra ord bråttom – vi måste agera nu!

En hållbar planet för djur och människor

Om vi visade större respekt för djurens välfärd skulle det inte bara ge djuren bättre liv, utan också innebära att både vi människor och planeten skulle må bättre. Livsmedelsindustrin och hur vi behandlar de vilda djuren bidrar i dag starkt till de negativa klimatförändringar vi ser på vår planet.

Vilda djur trängs undan och deras hem skövlas. När skogarna försvinner släpper de ifrån sig koldioxid som de tagit upp när de växte. Boskap och djurtransporter släpper ut mycket växthusgaser och livsmedelssektorn står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser.

Vår behandling av djuren skapar också uppenbara risker för antibiotikaresistens och pandemier. Stora hälsofaror som vi skapat genom att inkräkta på de vilda djurens naturliga livsområden och att hålla djur i livsmedelsindustrins storskaliga djurfabriker. Risken att svåra sjukdomar överförs från vilda djur till människor och orsakar pandemier har Covid-19 gjort oss brutalt medvetna om.

Antibiotika används i överflöd inom den globala djurhållningen för att skyla över en dålig djurhållning. Redan 2050 kan runt 10 miljoner människor i världen dö på grund av antibiotikaresistens.