Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1900-talet

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1950-talet De två organisationer (WFPA och ISPA) som senare blev World Animal Protection genom en sammanslagning, grundades 1950 respektive 1959. Därmed läggs grunden för en världsorganisation som för djurens talan.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1964 Surinam drabbas av svåra översvämningar. En organisation som sedan blir World Animal Protection leder räddningsinsatserna, som leder till att 10 000 sengångare, jaguarer, apor och många andra djur räddas från att drunkna. Det här blir starten på hittills närmare 60 års arbete för att hjälpa katastrofdrabbade djur över hela världen.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1966 Havens jätte Blåvalen är nära att utrotas efter hundra års intensiv jakt, men 1966 blir den helt fridlyst. Tyvärr är blåvalen ändå hotad även i dag.

1971 Shamu, den fjärde späckhuggaren som fångats in från naturen, dör i SeaWorld i USA, efter sex års fångenskap. Ungefär en tredjedel av alla världens späckhuggare i fångenskap i dag ägs av SeaWorld. Flera studier visar att djuren lider av de onaturliga förhållandena i små, klorfyllda bassänger.

1971 Shamu, den fjärde späckhuggaren som fångats in från naturen, dör i SeaWorld i USA, efter sex års fångenskap. Ungefär en tredjedel av alla världens späckhuggare i fångenskap i dag ägs av SeaWorld. Flera studier visar att djuren lider av de onaturliga förhållandena i små, klorfyllda bassänger.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1979 Den sista Javatigern observeras, innan den på 1980-talet betraktas som utdöd. Balitigern och kaspisk tiger har också utrotats under de senaste hundra åren.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1981 World Animal Protection (dåvarande WSPA) får rådgivande status i FN – och senare högsta rådgivande status 2013. Sedan 1980-talet har organisationen regelbundet fört djurens talan i FN.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1985 Nästan 50 städer i Frankrike och Spanien inför tjurfäktningsförbud som ett resultat av World Animal Protections (dåvarande WSPA:s) kampanj mot denna brutala form av underhållning.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1987 Indien stoppar handeln med grodlår, i samband med en kampanj som World Animal Protection hade drivit under flera år. Indien var då den största exportören av grodlår i världen och handeln innebär en plågsam död för över 30 miljoner grodor varje år.

Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

1992 World Animal Protection (dåvarande WSPA) startar arbetet för att skydda björnar från misshandel och exploatering. Sedan dess har organisationen hjälpt till att rädda tusentals björnar från grymma liv i fångenskap och gett dem nya hem i djurvänliga reservat, där de kan få goda björnliv.

2000-talet

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2005 Sedan 2005 är det olagligt i Vietnam att hålla björnar i fångenskap för den grymma användningen av deras galla för traditionell medicin, men björnägare fick behålla björnar som ”sällskapsdjur” som kan utnyttjas för illegal handel. World Animal Protection har sedan dess bidragit till att befria björnarna ur sina burar: från omkring 4 300 har antalet minskat till under 300.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2008 Den västafrikanska svarta noshörningen i Kamerun kategoriseras som akut hotad och tre år senare förklaras arten utdöd.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2009 EU inför ett förbud mot att testa kosmetiska produkter på djur och räddar därmed många marsvin, råttor, kaniner och möss från lidande. Kosmetikatester på djur är dock fortfarande tillåtna i 80 procent av länderna utanför EU.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2010 World Animal Protection (dåvarande WSPA) öppnar ett kontor i Sverige. WSPA byter 2014 namn till World Animal Protection och kontoret i Sverige heter därför numera World Animal Protection Sverige.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2010 Sedan 2010 har vi vaccinerat över två miljoner hundar i över 20 länder mot rabies och övertygat regeringar om att fortsätta vaccineringen. På så sätt stoppar vi både spridning av sjukdomen och förhindrar att hundar avlivas av rädsla för rabies.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2013 World Animal Protection (då WSPA) bidrar till att stoppa exploateringen av björnar som tvingas dansa som underhållning i Indien. Nästan 400 björnar som tränats brutalt för att uppträda får goda liv i djurvänliga reservat.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2017 Världens största livsmedelsföretag Nestlé beslutar sig för att sluta använda ägg från hönor i bur. Det sker efter flera års samarbete med World Animal Protection om djurens välfärd. Från 2025 får inga burägg användas i företagets produkter någonstans i världen.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2021 Bidrog World Animal Protection till tre nya djurvänliga havsreservat, som fick status som Whale Heritage Site: Tenerife-La Gomera Marine Area i Spanien, Dana Point i USA och Algoa Bay i Sydafrika. Utmärkelsen har tagits fram för att skydda valar och delfiner. Tillsammans med Hervey Bay i Australien och Bluff i Sydafrika finns därmed totalt fem sådana havsreservat i världen.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2021 Resejätten Expedia Group kommer inte längre att sälja biljetter till delfinshower och närkontakt med delfiner. Det sker efter att World Animal Protection under två år krävt ett sådant stopp med stöd av drygt 350 000 supportrar.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2021 EU-kommissionen meddelar att EU ska verka för ett förbud mot att hålla djur inom lantbruket i burar. Kampanjen för ett burförbud stöddes av bland andra World Animal Protection och 1,4 miljoner personer skrev på namnlistor för ett förbud. Idag hålls cirka 300 miljoner djur i burar i EU.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2022 Under 40 år har björnar i Sydkorea lidit under svåra förhållanden i små burar för att deras galla ska kunna användas i traditionell medicin. Men 2022 bidrar World Animal Protection och lokala organisationer till en uppgörelse mellan regeringen och björnägare om ett totalförbud för den grymma gallindustrin från 2026.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2022 Vilda djur utnyttjas av människor världen över. Många vilda djur jagas och tas antingen till fånga eller dödas för att människor vill använda dem som mat, jakttroféer, sällskapsdjur, traditionell medicin och underhållning.

World Animal Protection Sverige - Vad har hänt med djuren under de senaste 70 åren?

2022 Cirka 80 miljarder kycklingar, grisar, kor och andra landlevande djur föds varje år upp i den globala livsmedelsindustrin. De allra flesta av dem lever instängda under svåra förhållanden i djurfabriker, där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden och utsätts för mycket lidande från uppfödning till slakt.