Global kraftsamling mot rabies

2016-06-20

 

Rabies är en fruktansvärd sjukdom som drabbar både människor och djur. Nu sker en global kraftsamling för att rabies ska utrotas till 2030. Det finns en reell risk för att Sverige också ska drabbas av rabies. 

World Animal Protection är en ledande aktör och uppmanar den svenska regeringen att ta en tätposition i arbetet med rabiesbekämpning. I december hölls en konferens i Schweiz där bland andra WHO, OIE och FAO inom FN enades om en plan för att utrota rabies till 2030. Under konferensen lyftes arbetet med vaccinering av hundar och ansvarsfullt hundägarskap fram som exempel på en framkomlig väg till målet.

1 miljon vaccinationer

Det finns runt 700 miljoner hundar i hela världen. Många av dem är oönskade, sjuka och ovaccinerade. Varje timma avlivas över 1 100 hundar, de flesta av rädsla för rabies. Men brutal avlivning av hundar har aldrig visat sig vara verkningsfullt mot rabies. World Animal Protection har nu gett 1 miljon rabiesvaccinationer globalt.

"Hundar kan vara varje samhälles vän och beskyddare om vi värdesätter dem och skyddar dem. Rabiesvaccinering är en viktig del för att nå det målet", säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige och menar att det finns en ökad risk för att Sverige också drabbas av rabies:

"Jordbruksverket beräknar att det smugglas in 3 000 hundar varje år. Hundsmugglingen till Sverige ökar och därmed också risken för att sjukdomen kommer hit", säger Roger Pettersson.

Arbete på flera plan

World Animal Protections arbete för att förbättra livet för hundar fortsätter på flera plan. Förutom vaccinationsprogrammet sprider man effektiva lokala lösningar på problem med hundpopulationer, som utbildning, bättre lagstiftning och  tillämpning och fortsätta samarbeten med regeringar, myndigheter och organisationer.

”Vi har varit rådgivare åt regeringar om ansvarsfullt hundägande i 30 år. Vårt mål är att fram till 2020 förbättra livet för 50 miljoner hundar. Ett ambitiöst mål, men fullt möjligt,” menar Roger Pettersson.

Sverige bör agera

Han lyfter också fram den svenska regeringens möjligheter att spela en viktig roll i det globala arbetet.

"Det finns få länder i världen som har det renommé som Sverige har då det gäller djurvälfärd och arbete mot smittsamma sjukdomar. Vi vill gärna stärka vårt samarbete med den svenska regeringen ytterligare", avslutar Roger Pettersson.