Björnhets i Pakistan

Problem

  • I södra Pakistan anordnas björnhets, där björnar binds fast och attackeras av kamptränade hundar.
  • ​Ofta har björnarna fått både tänder och klor nerslipade, så att de inte kan försvara sig.
  • Kamperna är brutala och blodiga och både björnar och hundar lider.

Lösning

  • Björnhets ska stoppas och björnarna ska få ett nytt liv där de kan bete sig naturligt.

Detta gör vi

  • Vi söker efter och stoppar planerade björnhetsarrangemang.
  • Vi hjälper till med att stärka lagstiftningen mot björnhets och se till att den efterlevs.
  • Vi stödjer reservat där räddade björnar kan leva resten av sitt liv i naturlig miljö.

Vill du vara med och skydda utsatta djur?

Hjälp oss att stoppa djurplågeriet.  Bli Animal Protector - anmäl dig idag och stöd med en gåva varje månad.

Björnhets ska stoppas - björnarna ska få ett nytt liv

Björnhets är olagligt

Björnhets är förbjudet enligt pakistansk lag. Men i ett område i södra Pakistan finns det en lång tradition av denna form av brutal underhållning. Där äger de fortfarande rum. Kamperna organiseras av mäktiga markägare som äger och tränar hundarna. De betalar de fattiga björnägarna för att låta deras björnar delta i kamperna. Det ligger prestige i att anordna björnhets och många av björnarnas ägare är beroende av den inkomstkälla som uthyrningen av deras björnar ger dem.

Vi stoppar björnhetsen och ger björnarna en bättre framtid

Vi samarbetar med de pakistanska myndigheterna och vår samarbetsorganisation i landet, Biosource Research Centre, om att upptäcka och stoppa planerad björnhets. Som en del av arbetet har vi övertygat en lång rad markägare att hjälpa oss med att stoppa björnhetsen. Vi har också fått flera tusen imamer att tala mot björnhets i fredagsbönen. Dessutom ser vi till att de fattiga björnägarna får andra inkomstkällor, så att de inte skaffar en ny björn.

Som en följd av vårt arbete har antalet björnhetsarrangemang fallit drastiskt de senaste åren och förekommer nu bara i det fördolda. De björnar som vi räddar kan inte klara sig själva i naturen, så vi ger dem ett nytt liv i ett björnreservat. Här kan de räddade björnarna leva i trygghet i naturlig miljö. 

Berätta för världen: