Stora livsmedelsföretag uppmanar EU att förbjuda burarna

18/03/2021

Ledande livsmedelsföretag i EU har skickat ett gemensamt brev till EU-kommissionen och Europaparlamentet. De uppmanar till en utfasning av användningen av burar för lantbruksdjur, inklusive inredda burar för värphöns.