Djurvett & etikett

Vill du se vilda djur under semestern? Vi vill inspirera till djurvänligare turism i både Sverige och utomlands, eftersom ingen ska behöva må dåligt under semestern – inte heller de vilda djuren. 

Djurvänner som längtar efter härliga semesterminnen kan, utan att de är medvetna om det, bidra till en verksamhet där djuren inte har det bra. Ett exempel är när vilda djur tvingas till närkontakt med vilt främmande människor och risken för stress är hög. 

Förhållandena för vilda djur kan i vissa fall vara bättre i Sverige, men även här finns djurparker där enskilda djur kanske inte alltid mår tillräckligt bra. 

Om du vill ha hemester kan vår guide hjälpa dig att göra djurvänligare semesterval, vare sig du vill gå på djurpark eller få “adressen” till djurens vilda hem här i landet. 

Såhär reser du djurvänligt 

World Animal Protection arbetar för vilda djur världen över, så att alla ska kunna få leva artspecifika härliga djurliv. Vår grundinställning är att vilda djur hör hemma i sina naturliga miljöer, i miljöer som de är anpassade till och där de bidrar till sina ekosystem.  

Kan vara bra för bevarande

Djurparker kan vara betydelsefulla när det kommer till bevarandearbete. Framför allt bör djurparker fokusera på hotade djurarter, som kan trivas i en djurparksmiljö, och på att stödja bevarandearbete i det vilda.  

Oavsett om djuren är vildfångade eller födda i en djurpark och därmed ”socialiserade”, är de ändå inte tama och anpassade till en konstgjord miljö. Därmed kommer djurparkslivet för vilda djur att alltid innebära någon form av begränsning och kan ha negativ påverkan på deras välfärd. 

Vad du inte ska göra

Djurparksguiden fokuserar på några svenska djurparker och deras arbete.  

Om du vill uppleva vilda djur på din semester, i Sverige eller utomlands, utan att utsätta djuren för stress och lidande, se då till att inte delta i någon av aktiviteterna nedan: 

  • Delfinshow 
  • Elefantshow 
  • Fotograferas nära eller tillsammans med vilt djur 
  • Klappa vilda djur 
  • Mata vilda djur