Rapporter

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska. 

 

Våra senaste rapporter

Mother Pigs Appeal 2021 20
Djurfabrikerna i livsmedelsindustrin har mycket allvarliga konsekvenser för både djurvälfärd och de alarmerande klimatförändringarna. Mer växtbaserad kost kan drastiskt minska de här problemen. Publicerad: Augusti 2022
chicken farms
FN:s hållbarhetsmål ska vara uppfyllda senast 2030. Rapporten visar att de mäktiga utvecklingsbankernas stöd till djurfabriker är ett allvarligt hot mot de målen. Rapporten kartlägger hur fem stora utvecklingsbanker investerat avsevärda summor i industriell djuruppfödning under de senaste tio åren. Publicerad: Juni 2022
Ny rapport om plågsam separation av ko och kalv
I den svenska mjölkproduktionen skiljs kor och kalvar ofta från varandra kort efter födseln och separationen skapar påtagliga problem, som inte är förenliga med en bra djurvälfärd. Publicerad: April 2022
Factory farmed chickens
Hälsoproblem som djurfabrikerna skapar blir värre, i takt med att efterfrågan på kött ökar över hela världen. För att vi ska få en hållbar framtid måste vi stoppa utbyggnaden av nya djurfabriker och lägga om livsmedelsproduktionen mot mer växtbaserat. Publicerad: Mars 2022
peru wildlife trade
Rapporten visar med Peru som exempel varför vi måste stoppa den hänsynslösa och hälsofarliga handeln med vilda djur. Den cyniska behandlingen av djuren är ett allvarligt hot mot djurens välfärd, biologisk mångfald och människors hälsa. Publicerad: Oktober 2021
Köttindustrins bränder hotar miljontals djur
Rapporten avslöjar att de största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin, som driver på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Publicerad: September 2021
Cargo of Cruelty
Rapporten avslöjar att flygbolaget Ethiopian Airlines har en nyckelroll i exporten från Västafrika av vilda djur som sällskapsdjur. Djurtransporterna runt om i världen utsätter inte bara de vilda djuren för stort lidande utan ökar också riskerna för spridning av allvarliga sjukdomar mellan djur och människor. Publicerad: Augusti 2021
Views that Abuse
Rapporten dokumenterar en skrämmande trend på YouTube: Arrangerade klipp med djur som plågas innan de ”räddas”. Tyvärr har de här grymma uppladdningarna blivit allt vanligare. Publicerad: Juni 2021
I vattendrag i anslutning till djurfabriker i Kanada, USA, Spanien och Thailand hittades multiresistenta bakterier. Resultaten tyder på att djurfabriker sprider antibiotikaresistenta bakterier till närliggande miljöer. Publicerad: Mars 2021
Porca-mãe e seus leitões - a mãe está deitada, um filhote está cheirando seu rosto e outros 2 estão ao fundo dormindo
Allt fler uppfödare i världen slutar använda burar för suggor. Det leder till friskare djur med högre välfärd som får mer mjölk till kultingarna. Publicerad: February 2021
Europas tio främsta finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogning i Amazonas och Cerrado. Följderna av skogsskövlingen är katastrofala för djurens välfärd, den lokala miljön och klimatet. Publicerad: December 2020
Rapporten undersöker hur djurvänliga 14 av världens största reseföretag är. Publicerad: September 2020
2.200 thailandske elefanter bruges i dag til elefantridning
I Asien hålls över 3 800 elefanter i fångenskap på 357 anläggningar. Tre fjärdedelar av dem finns i Thailand – en alarmerande 70-procentig ökning på bara 10 år. Vi har granskat elefantturismen under ett decennium i Thailand, Indien, Laos, Kambodja, Nepal, Sri Lanka och Malaysia. Publicerad: Augusti 2020
Vietnams olagliga gallfarmer har avslöjats
Omkring 24 000 björnar hålls i små burar i den grymma gallindustrin i Kina, Vietnam, Myanmar, Laos och Sydkorea. Björnarnas galla används inom traditionell medicin. Publicerad: Mars 2020
Ball Python
Kungspyton är det afrikanska djur som handlas mest. Handeln är en tickande bomb för infektioner och dödliga sjukdomar. Ormarna tas från det vilda eller föds upp i fångenskap, hålls ofta i trånga, smutsiga förhållanden och skapar en dödlig grogrund för sjukdomar, samtidigt som ormarna lider enormt. Publicerad: Mars 2020
Captive dolphin swimming
Rapporten kartlägger den grymma miljardindustrin med delfiner som underhållning. Över 3 000 delfiner tvingas leva i fångenskap för att delfinindustrin ska kunn atjäna stora pengar på dem. Publicerad: Oktober 2019
2000_2
Handeln med vilda djur får mycket allvarliga konsekvenser för djuren i Afrika. Förutom den lagliga handeln tar rapporten också upp de fem afrikanska djurarter som är vanligast i den illegala handeln med vilda djur. Publicerad: Oktober 2019
Besøgende i Avilon, Filippinerne, får taget fotos med orangutanger.
Denna rapport dokumenterar grymma och förnedrande föreställningar och aktiviteter som äger rum på platser kopplade till World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). Som elefantturer, "selfies" med vilda djur och cirkusliknande shower. Publicerad: Augusti 2019