Sverige bör minska risken för spridning av zoonoser

03/03/2022

En ny rapport som gjorts på uppdrag av regeringen kommer till slutsatsen att Sverige bör bli bättre på att skydda sig mot zoonoser – sjukdomar som covid-19, som kan spridas mellan djur och människor.