Spanien föregångsland i EU för kameror i slakterier

19/09/2022

Spanien inför nu som första EU-land obligatorisk kameraövervakning i slakterier för att skydda djuren. Vi hoppas att Sverige snart följer Spaniens exempel.