Regeringen utreder vårt krav på kameror i slakterier

01/06/2022

Regeringen tillsätter nu en utredning om hur kameror i slakterier skulle kunna förbättra djurskyddet. Kameraövervakning är ett krav som World Animal Protection Sverige länge har arbetat för.