Jakt och jakttroféer

Troféjakt på vilda djur förekommer runt om i världen. Djur som dödats under jakt kan stoppas upp eller stympas, för att sedan användas som statussymboler av jägarna eller personer som köper troféerna. Den här jakten innebär ett oacceptabelt utnyttjande av vilda djur och World Animal Protection vill ha ett globalt förbud mot all troféjakt.

När det gäller jakt i Sverige efterlyser World Animal Protection Sverige en ny viltstrategi, som tydligt tar ställning för god djurvälfärd för de vilda djuren. En opinionsundersökning visar att en majoritet av svenska folket stödjer vårt krav på att de vilda djuren måste få ett bättre skydd.

Troféjakt

Den allmänna opinionen håller glädjande nog på att svänga, så att troféjakten blir allt mindre accepterad. Ett tydligt tecken på det är att 35 internationella researrangörer under 2022 skrev ett öppet brev till Sydafrikas regering, med en uppmaning om att förbjuda den omfattande troféjakten i landet. Det gemensamma brevet skickades i samband med att regeringen bestämde sig för att öka och profilera troféjakten som hållbar turism i landet.

Samtidigt visar en undersökning World Animal Protection gjort att även en betydande majoritet av både internationella turister och sydafrikaner tar avstånd från den sydafrikanska regeringens inställning till troféjakt. Resultatet talar med andra ord starkt för att avveckling av troféjakt och en satsning på djurvänlig turism i stället har stor potential att förbättra Sydafrikas dragningskraft, som ett ansvarsfullt turistland för djurvänliga upplevelser.

En opinionsundersökning som Novus utfört på vårt uppdrag i Sverige, visar att svenska folket vill se ett importförbud för jakttroféer till Sverige: 66 procent är för och bara 13 procent är mer eller mindre mot ett importstopp. World Animal Protection Sverige vill se ett slut på den grymma troféjakten och uppmanar regering och riksdag att skydda de vilda djuren genom att införa ett förbud mot införsel av jakttroféer till Sverige.