Pälsindustrin i EU

Miljontals pälsdjur föds upp, dödas och flås varje år för att människor vill tjäna pengar på deras päls. Pälsfarmer är onaturliga och grymma miljöer där djuren lever ytterst begränsade liv, rad efter rad i små stimulansfattiga burar. World Animal Protection anser att det här är en helt oacceptabel behandling av djur och vi arbetar för att pälsindustrin ska avvecklas.

Miljontals pälsdjur

I EU producerades 2020 omkring 16 miljoner minkskinn, 1,2 miljoner rävskinn och 138 000 skinn från mårdhundar. De flesta av de omkring 750 minkfarmerna finns i Finland, Polen, Litauen och Grekland. I Sverige finns runt 25 minkfarmer.

En pälsfarm är en väldigt onaturlig miljö, där djuren utsätts för mycket lidande. Kontrasten mot hur pälsdjuren lever i frihet är enorm. 

Rödrävar lever huvudsakligen i par eller i familjegrupper på upp till tio vuxna och valpar och gräver hålor med många tunnlar. Deras arktiska släktingar kan i naturen vandra flera mil. Men på pälsfarmer döms båda arterna till isolering i trådnätsburar med en yta på omkring en kvadratmeter.

Minkar hålls i ännu mindre burar, medan de i naturen gärna klättrar och hoppar mellan träd och dagligen kan röra sig över en yta på tre kvadratkilometer. Dessutom tycker de om att simma och kan dyka sex meter under vattenytan.

Att minkar och rävar inte får utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap kan leda till sjukliga beteenden som visar att de mår dåligt. Det kan handla om stereotypa beteenden, som att röra sig i cirklar, svansbitning och att de tuggar på sina pälsar.

Andra tecken på att de mår dåligt i fångenskap är självskadebeteenden, infekterade sår, saknade kroppsdelar, kannibalism, hög dödlighet bland nyfödda ungar och att det är svårt att få djuren att föröka sig.