Historia

I över 50 år har vi gjort världen till en bättre plats för djur.

I juni 2014 blev vi World Animal Protection. Även om namnet är nytt är vårt mål detsamma: Att skapa en värld där djurvälfärd respekteras och djurplågeri har upphört. Vi har blivit större och vårt inflytande har också vuxit. Vi vet att förändring är möjlig – eftersom vi har gjort världen bättre för djur sedan 1950.

Några viktiga årtal

1950: The World Federation for the Protection of Animals (WFPA) bildas.
1959: The International Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ISPA) bildas.
1981: WSPA och ISPA slås ihop till WSPA – the World Society for the Protection of Animals.
2014: Vi byter namn till World Animal Protection.

Skydd av djur över hela världen

Vi har alltid föresatt oss att skydda djur där behoven är som störst – vare sig det gällt att ordna veterinärhjälp åt över 70 000 djur efter jordbävningen i Haiti 2010, att utbilda veterinärer i Thailand, att stoppa traditionen med dansbjörnar i Indien 2013 eller att undersöka handeln med vilda djur i El Salvador. Allt eftersom vi har blivit större har vi kunnat skydda djur på fler och fler platser. I dag finns vi i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika och vi har kontor i 15 länder.

Läs mer om vårt arbete >> 

Katastrofhjälp

Sedan ’Operation Gwamba’ under 1964, när vi räddade 10 000 djur från översvämningar i Surinam, har vi skyddat tusentals djur i katastrofer. Vi har gjort insatser i katastrofer som jordbävningar, tsunamier, tyfoner, tornadoer, vulkanutbrott och vid skeppsbrott. Vi har räddat djur som drabbats av konflikter i länder som Bosnien, Rwanda och Afghanistan. I dag rycker vi ut för att skydda djuren snabbare än någonsin när katastrofen inträffar.

Läs mer om hur vi räddar djur i katastrofer >> 

Kampanjer

Vi har i flera decennier drivit kampanjer som ska skapa långsiktig förändringar. Vår kampanj mot tjurfäktning som lanserades 1985 har fått närmare 50 städer i Frankrike och Spanien att förbjuda tjurfäktning. Under samma årtionde införde Indien förbud mot handel med grodlår efter en kampanj som vi hade drivit i sex års tid. Det har räddat över 30 miljoner grodors liv varje år. Under 1990 bidrog vår Libearty-kampanj till att dansbjörnar förbjöds i Grekland, Turkiet och i större delen av Indien. 

Läs om hur du kan hjälpa till >> 

En global insats

Vi har samarbetat med internationella organisationer om att skydda djur i många år. Som WSPA började vi med lobbyarbete i EU under 1980-talet och vi fick rådgivande status i FN 1981. Sedan 1990 har vi varit representerade i Europarådet. I dag är vi den enda djurskyddsorganisationen som regelbundet har möjlighet att tala för vår sak i FN.