Välbesökt föreläsning och årsmöte i Stockholm

03/05/2023

I helgen höll World Animal Protection Sverige årsmöte i Stockholm. Innan mötet hölls ett välbesökt föredrag om vårt arbete för att skydda elefanter i Asien.