Utvecklingsbankernas stöd till djurfabriker hot mot hela planeten

29/06/2022

FN:s hållbarhetsmål ska vara uppfyllda senast 2030. Nu visar en undersökning World Animal Protection gjort att de mäktiga utvecklingsbankernas stöd till djurfabriker är ett allvarligt hot mot målen.