Turister beredda att betala ”lejonskyddsavgift” i Sydafrika

08/11/2023

En ny studie visar att det finns ett starkt motstånd mot troféjakt på lejon i Sydafrika. Turister kan till och med tänka sig att betala en särskild avgift för att skydda lejon mot troféjakt.