Tillsammans kan vi göra världens hundar rabiesfria till 2030

28/09/2022

Den 28 september är rabiesdagen. För att skydda både hundar och människor från den dödliga sjukdomen stödjer World Animal Protection arbetet för att världens hundar ska vara rabiesfria om åtta år.

Lettland förbjuder pälsdjursuppfödning

Pelsfrakke

Lettland har fattat beslut om att förbjuda uppfödning av djur för pälsproduktion. Förbudet ska träda i kraft den 1 januari 2028 och är en del av en stark trend...