Svenska folket stödjer vårt krav på granskning av djurparkerna

08/06/2023

Efter många allvarliga händelser på svenska djurparker de senaste åren uppmanar World Animal Protection Sverige regeringen att se till att djurhållningen granskas. En Novus-undersökning visar att kravet har ett starkt stöd hos svenska folket.