Risk att nya EU-regler kan försvaga vargens skyddsstatus

13/09/2023

EU-kommissionen öppnar nu upp för att eventuellt försvaga vargarnas skyddsstatus och därmed utmana deras framtidsutsikter. Vi och Eurogroup for Animals, som vi är medlem i, anser att det här är helt fel väg att gå.

Håller EU på att svika djuren?

Håller EU på att svika djuren?

Under sitt tal i dag om EU:s framtidsplaner, nämnde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ingenting om tidigare löften att förbättra djurens välfärd...