Riksdagen måste rösta för hårdare regler mot fyrverkerier!

06/03/2023

Vi vill se kraftfulla åtgärder mot fyrverkerier, som orsakar så mycket lidande för både människor och djur. Tillsammans med sju andra organisationer har World Animal Protection Sverige därför skickat ett öppet brev till riksdagens försvarsutskott som snart ska behandla frågan.