Mångfaldskonferens om konkreta mål för svenskt miljöarbete

16/11/2023

I december 2022 enades världens länder om en riktning för kommande decenniers naturvårds- och miljöpolitik. Men vilka konkreta mål stärker mångfalden i Sverige? Den frågan ställdes på mångfaldskonferensen, som anordnades av SLU och Naturvårdsverket på Ultuna utanför Uppsala.