Industriell djurhållning och superhotet mot vår hälsa

16/11/2020

Att behandla djur illa kan leda till virus som drabbar människor, som covid-19. Det går knappt att föreställa sig ett större hot mot vår hälsa. Men det finns en tickade bomb i industriell uppfödning som kan göra hälsokrisen ännu större. Superbakterier är ett superhot mot vår hälsa.