Dags för Sverige att göra som Danmark och stoppa burägg

26/09/2022

Danmark förbjuder nu äggindustrin att hålla hönor instängda i burar. Vi uppmanar Sverige att fortsätta vara ett föregångsland för djurvälfärden i EU genom att snarast följa Danmarks exempel.

Lettland förbjuder pälsdjursuppfödning

Pelsfrakke

Lettland har fattat beslut om att förbjuda uppfödning av djur för pälsproduktion. Förbudet ska träda i kraft den 1 januari 2028 och är en del av en stark trend...