FAQ - Vanliga frågor & svar

Hur länge har ni funnits?

I Sverige sedan slutet av 2010 men betydligt längre på andra platser i världen. Du kan läsa vår historia här.

Hur många är ni i Sverige?

Vi är 11 heltidsanställda.

Vilka sitter i svenska styrelsen?

Här kan du läsa om personerna som styr och leder World Animal Protection Sverige.

Hur finansieras verksamheten?

Av gåvogivare och människor som testamenterar till oss. 

Hur många givare har ni?

Det beror på hur man räknar. Se årsberättelsen för senaste siffra på antal månadsgivare.

Hur mycket av det ni samlar in går till djuren?

Under 2017 gick 81 % av insamlade medel till vårt ändamål. Här kan du läsa mer om vår ekonomi och hur vi granskas av bl.a. Svensk Insamlingskontroll, Giva Sverige och av Givarguiden.

Hur kan man lita på att de pengar man skänker går till djuren? 

Den bästa garanten är att vi har 90-konto. Våra räkenskaper granskas av Giva Sverige, extern revisionsbyrå och vårt internationella huvudkontor.

Har ni någon webbshop?

Du kan beställa fina gåvobevis för alla tillfällen och högtidsdagar, här i vår gåvoshop

Får jag använda er logotyp?

Det krävs skriftligt tillstånd från oss för att använda vår logotyp och vi är restriktiva. Däremot får du gärna länka till vår hemsida.

Kan man praktisera hos er?

Vi har inte möjlighet att ta emot mer än någon enstaka men du kan skicka en ansökan till info@worldanimalprotection.se

Tar ni emot volontärer på ert kontor? 

Just nu har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot fler volontärer. Här kan du läsa om andra sätt att hjälpa till.

Hur blir jag Animal Protector (månadsgivare)?

Enklaste sättet att bli månadsgivare är att fylla i vårt webbformulär där du anmäler ditt autogiro och signerar med E-leg (BankID). Du kan välja hur mycket du vill betala varje månad men den minsta summan är 50 kr.

Hur kan jag ge en gåva?

Här står hur du kan skänka en gåva till djuren via kortbetalning, Swish, SMS och PlusGiro.

Jag vill hjälpa till att samla in pengar åt er. Hur gör jag då?

Det är väldigt uppskattat om du vill samla in mer gåvor till vårt arbete för djuren. Det enklaste sättet är att starta en egen digital insamling, till förmån för vårt arbete. Du kan starta en insamling på Facebook, eller sätta upp en egen insamlingssida. Läs mer här

Men det allra bästa du kan göra för oss är att be dina vänner bli Animal Protectors, månadsgivare. Månadsgivare ger oss möjlighet att planera våra aktiviteter på lång sikt och kräver minimal administration från vår sida. 

Är mina gåvor avdragsgilla?

Nej, tyvärr inte, enligt Skatteverkets regler.

Kan jag öronmärka mina gåvor?

Generellt används de gåvor som skänks till oss i vårt globala arbete för utsatta djur världen över. Det är många djur som behöver vår insats och vi kan hjälpa flest och de mest utsatta djuren om de gåvor vi får inte är öronmärkta. Om det finns särskilda skäl att en gåva ska öronmärkas för en specifik del av vårt arbete kan du kontakta oss för en förfrågan. Dock bör du tänka på att det innebär med mer administration och extra kostnader.

Hur gör jag om jag vill testamentera till World Animal Protection?

Här kan du läsa om hur man kan testamentera till vårt arbete och beställa folder. Du kan också kontakta vår generalsekreterare Roger Pettersson på 08-617 7970.

Hur blir jag medlem?

Du betalar in 200 kr till oss på plusGiro: 90 01 74-4 och skriver ”Medlemsavgift” samt ditt namn och din adress. 

Som medlem får du tidningen NEWS två gånger per år samt kallelse till årsmöte. 

Vad gör ni för djuren i Sverige?  

Här kan du läsa mer om vårt arbete med svenska beslutsfattare, företag med mera. 

Varför hjälper ni inte alla djur?

Som internationell organisation fokuserar vi på frågor som berör djur över hela världen. Vi prioriterar de områden där behovet är som störst och där vi kan göra störst skillnad. Eftersom vi har begränsade resurser och måste prioritera finns våra projekt ofta i länder där djurskyddslagstiftningen brister eller saknas helt. Där är lidandet för djuren ofta mer omfattande.

Kan ni rekommendera djurorganisationer utomlands?

Vi har egna kontor i 15 länder världen över, och samarbetar även med lokala organisationer i flera länder. I nuläget har vi dock inget register över dessa utan rekommenderar att du söker på internet efter det land som din fråga gäller.

Vad ska man göra när man ser djurplågeri utomlands?  

Det är bra att reagera på plats, till exempel till det lokala turistkontoret, till ditt hotell och till din researrangör som även kan kontakta en veterinär eller polis om det skulle behövas. 

Vad ska jag göra om jag ser att djur plågas eller vanvårdas i Sverige?

Enklast är att ringa polisen på telefonnummer 114 14, som kan koppla dig till djurskyddshandläggare i ditt län. 

Vad ska jag göra om jag hittar ett skadat vilt djur?

Du kan till exempel kontakta Nordens Viltrehabilitering eller KFV Riks. Om det är ett större djur som är skadat/påkört bör du kontakta polisen.

Samarbetar ni med andra organisationer i Sverige?

Ja, vi samarbetar med flera svenska organisationer. 

Hur kan jag hjälpa till?

Vi är jätteglada för alla som vill hjälpa oss att göra världen bättre för djur. Ju fler vi är som engagerar oss för djuren, desto mer kan vi förändra. 

Det finns flera saker du kan göra för att påverka och agera mer djurvänligt, läs mer här.

Hur arbetar ni med politisk påverkan?

Vi samarbetar med regeringar världen över och har rådgivande status mot Europarådet och FN. I Sverige är vi remissinstans och bistår politiker med vår expertis i aktuella frågor. Vi vill se att djuren har ett starkt skydd i lagstiftningen och att Sverige verkar för att förbättra djurskyddet även utanför våra gränser.

Hur väljer ni vilka projekt ni arbetar med?

Som internationell organisation fokuserar vi på frågor som berör djur över hela världen. Vi prioriterar de områden där behovet är som störst och där vi kan göra störst skillnad. Eftersom vi har begränsade resurser och måste prioritera finns våra projekt ofta i länder där djurskyddslagstiftningen brister eller saknas helt. Där är lidandet för djuren ofta mer omfattande.

Hur kan jag ändra summan på mitt givande?

Du kan kontakta oss på 08-617 79 70 eller info@worldanimalprotection.se så hjälper vi dig att ändra summan du ger.

Hur kan jag säga upp mitt givande?  

Du kan kontakta oss på 08-617 79 70 eller info@worldanimalprotection.se så hjälper vi dig att avsluta ditt givande.

Kan jag skänka aktieutdelning till er?  

Ja det kan du. Att kunna skänka sin aktieutdelning till en organisation - helt eller delvis, som privatperson eller företag - blev möjligt genom två domar i Regeringsrätten 2006 och 2009. 

Det som krävs är:
1.    att aktiebolaget är börsnoterat
2.    att aktieägare är direkt ägare, alltså inte via skattefond.
3.    att mottagande hjälporganisationen har ett allmännyttigt ändamål och är skattebefriad.
4.    att du ansöker innan den årliga bolagsstämman. Ansöker du efter stämman börjar donationerna efter nästa stämma.

Du som vill donera aktieutdelning till World Animal Protection skriver ut och fyller i denna blankett och tar med den till din bank eller fondkommissionär. Den löpande donationen kan avbrytas när du vill.

Vilka länder tycker ni att man kan resa till ur djurskyddssynpunkt?

Det är svårt att säga. Djurplågeri finns överallt, frågan är hur synligt det är. Det viktiga är att tänka till själv och undvika aktiviteter där djur far illa.

Är det ni som ringer eller knackar på?

Ja, du kan bli uppringd av oss. Vi ringer dels för att få feedback från dig som är givare och för att fråga om du vill göra någon förändring i ditt givande.

Vi har också team som är ute och informerar om vårt arbete och hjälper dem som är intresserade att registrera sig som Animal Protector.

Eftersom vi är ett litet kontor tar vi hjälp av samarbetspartners, men det sker på uppdrag av World Animal Protection Sverige. Läs mer

Kan man komma med som volontär på era projekt eller hjälpa till vid katastrofer?  

Vi kan tyvärr inte förmedla volontärer till våra projekt i andra länder. Om du vill hjälpa djur utomlands rekommenderar vi att kontakta en resebyrå som förmedlar volontärresor.

Kan ni omplacera hundar?

Vi har inte möjlighet att hjälpa till att omplacera hundar. Det finns flera organisationer i Sverige som kan hjälpa till med detta och som gör ett utmärkt arbete.

Jag vill skänka en gåva från mitt företag och behöver ett verifikation till bokföringen. Hur kan jag få det?

Du kan maila info@worldanimalprotection.se  - skriv betalningsanmodan som ämne och uppge  organisationsnummer och fakturaadress samt anger vilket belopp du vill skänka så kan vi skicka en betalningsanmodan som du kan använda som verifikation.