Beroendet av turism – en fara för elefanter i fångenskap

29/05/2020

Elefanter i fångenskap är en djupt rotad del av turistnäringen. Trots de grundläggande etiska problemen med att hålla elefanter i fångenskap för att underhålla turister ger det stora vinster och hjälper till att finansiera mat och veterinärkostnader. Hur ska det gå för elefanterna nu när turisterna inte kommer?

Coronaviruset och turism

Världen kämpar nu med covid-19-pandemin och människors möjligheter att förflytta sig runt jorden har kraftigt begränsats genom restriktioner, som allvarligt påverkar reseindustrin. Internationella flygresor har halverats med över 50 %, hotell och serviceföretag kämpar för att inte gå under och på turistorterna lyser turisterna med sin frånvaro.

Thailand har drabbats särskilt hårt och många av deras turistattraktioner står tomma. Det har lett till att elefantattraktioner har tvingats stänga och försatt tusentals anställda i arbetslöshet. De kämpar nu för att ge 2 000 elefanter mat och vård. Behovet av hjälp är brådskande, men många undrar hur den här situationen från första början kunde uppstå?

Elefant får mat

Thailand kämpar nu för att ge 2 000 elefanter mat och vård.

Ursprunget till elefanter inom turistnäringen

För över 30 år sedan började man marknadsföra elefanter i turistnäringen som ett alternativ till deras användning inom timmerindustrin. Men som vi tidigare avslöjat har det resulterat i att vi idag har fler av dessa stora djur i fångenskap än på slutet av 90-talet då de förbjöds för användning inom timmerindustrin.

Elefanter är dåligt anpassade för ett liv i turistnäringen. Deras storlek, styrka och intelligens resulterar ofta i en inhuman hållning som att bli fastkedjade och utsatta för brutala träningsmetoder, bara för att de ska underhålla stora skaror av besökare som kommer från hela världen.

Elephant kneeling with an injured foot at Amer Fort, India - World Animal Protection - World Animal Protection

Elefant med en skada fot i Amer Fort, Indien. 

Risk för turister

Men det finns även risker för besökarna. Elefanterna kan ådra sig tuberkulos från människor och sprida smittan vidare till friska människor genom närkontakt. För tio år sedan var tio elefanter smittade vid en provtagning i Amer Fort, Indien. Pålitliga provtagningar förekommer sällan så den verkliga hälsofaran kan vara svår att förutspå.

Andra sjukdomar kan också förekomma. Ca 70 % av de zoonotiska smittsamma sjukdomar som dyker upp tros komma från vilda djur och att vara i nära kontakt med människor ökar risken för att smittan skall överföras. Om det är något som covid-19 pandemin visat är att vi ska hålla oss ifrån hantering av vilda djur.

Elephant standing on grass at Amer Fort, India - World Animal Protection - Wildlife. Not entertainers

Elefantridning i Amer Fort, Indien

Elefantskötarnas svåra situation

Att försätta så komplexa, intelligenta och utrotningshotade djur som elefanterna i en situation som helt förlitar sig på ekonomins i turistnäringens toppar och dalar,  är oacceptabelt, grymt och påverkar även människor negativt. Mahouter, elefantskötare, är lågavlönade och  har riskfyllda jobb. Våra efterforskningar har visat att en tredjedel av mahouterna jobbar för minimilön och har ett väldigt litet personligt sparande trots att de riskerar att råka ut för allvarliga, ibland dödliga skador genom sitt arbete med elefanterna.

Boy og Chok

Att få ett slut på denna grymma industri

I många år har vi och andra organisationer förespråkat en utfasning av elefantturismen. Genom att förhindra uppfödning i fångenskap, minska efterfrågan från turister och ha strikta regler mot tjuvjakt borde den här generationen elefanter bli den sista som lider i fångenskap.

Chok gav sin sidste ridetur den 31. oktober 2019

En gradvis utfasning skulle möjliggöra  för ägarna att hitta andra sätt att försörja sig, bevara traditioner utan att behöva använda grymma metoder och fokusera alla ansträngningar till att istället bevara dessa vackra varelser i deras naturliga miljö, det vilda.

Ett akut behov av stöd

Elefanter ska inte behöva lida på grund av en turistnäring som prioriterar vinst framför djurens välfärd. Vi kommer att hjälpa djuren men det behövs kraftfulla politiska beslut som leder till regler för att minska antalet elefanter i fångenskap, möjliggör en bättre omvårdnad av dem som redan är där och skyddar de som lever i det vilda.

Vi har en pågående namninsamling

Vi kräver att G20 stoppar den globala handeln med vilda djur. Vi vill få ett slut på lidandet för vilda djur och samtidigt skydda människor. Besök länken för att skriva under. 

Skriv på nu