World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson

Tusentals elefanter utnyttjas i turistindustrin i Asien

ELEFANTTURISM

Elefanter används i turistindustrin i Afrika och Asien. I Afrika handlar det om flera hundra elefanter och i Asien tusentals, enligt en studie som World Animal Protection gjort.

I rapporten ”Elephants. Not commodities” granskar vi hur elefanter utnyttjas i flera asiatiska länder. Vi har undersökt elefantturismen i Thailand, Indien, Laos, Kambodja, Nepal, Sri Lanka och Malaysia.

Totalt finns nästan 4 000 elefanter i fångenskap på omkring 350 anläggningar. Det i särklass största landet för den här elefantturismen är Thailand, med uppåt 3 000 elefanter.

Elefanterna drar in stora summor på turistorterna, genom att turister betalar för aktiviteter som att rida på elefanter, bada med dem, ta selfies med dem och att titta på elefantshower. Enligt rapporten handlar det om uppåt 8 miljarder kronor per år.

World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson
World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson

Hänsynslös behandling

Det många turister förmodligen inte känner till är hur hänsynslöst elefanter behandlas i turistindustrin. Bakom den inbjudande reklamen för elefantupplevelser finns en mycket brutal verklighet.

Grymheterna börjar redan när de separeras från sina mammor i mycket ung ålder och utsätts för en systematisk nedbrytningsprocess som kallas ”the Crush”. Syftet är att elefanternas självständighet ska ”krossas”, så att de blir tillräckligt lydiga för att kunna användas som riddjur åt turister och utföra konster som underhållning. De kedjas fast, svälts och misshandlas när de ska tämjas för att göra som tränarna vill.

Efter den här inledande träningen skickas elefanterna till olika platser för att ägarna ska kunna tjäna pengar på dem. Elefanter som är svåra att kontrollera kan utsättas för grym bestraffning. Skötarna kan till och med slå elefanterna med vassa krokar, så att de av rädsla för smärta lär sig att lyda skötarnas befallningar.

När elefanterna inte har kontakt med turister hålls de vanligen ensamma på betonggolv i korta kedjor, så att de har små möjligheter att röra sig. Ofta får de näringsfattig föda och har begränsad tillgång till veterinärvård.

Djurvänliga reservat och opinionsbildning

Vårt team i Thailand och våra svenska gåvogivare jobbar tillsammans med oss för att hjälpa elefanterna. De flyttas från en grym tillvaro i turistindustrin till nya möjligheter att leva goda liv i djurvänliga reservat, långt från lidandet och tvånget i turistindustrin.

Livet i reservaten är anpassat så att elefanterna kan bete sig naturligt i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr är det svårt för en elefant som hållits i fångenskap och utnyttjats av människor att klara sig själv helt i frihet i naturen.

Då är reservaten ett bra elefantvänligt alternativ, där de kan få den vård och omsorg de behöver i en livsmiljö som är naturlig för dem. Här sätts respekten för elefanternas välfärd i centrum och besökare tillåts inte att störa dem på något sätt.

Vi arbetar också med informationsspridning för att få turister och resebolag att inte bidra till att elefanter utnyttjas i turistindustrin. Genom politisk påverkan försöker vi få Thailand att ge elefanterna ett starkare skydd och förbjuda avel med elefanter i fångenskap. Ett lagförslag om bättre välfärd för elefanterna finns i det thailändska parlamentet och vi försöker nu få politikerna att godkänna det.

Elefantreservatet Following Giants i Thailand

ELEFANTTURISM

Det elefantvänliga reservatet Following Giants ligger i Koh Lanta i södra Thailand. Initiativtagare till reservatet är Charae ”Ray” Sangkaow. World Animal Protection hade kontakt med honom för första gången 2017 och vi har bidragit till att Following Giants kunde bli verklighet.

Elefantreservatet BEES i Thailand

ELEFANTTURISM

BEES - Burm and Emily's Elephant Sanctuary är ett tryggt hem för elefanter där de får vara just elefanter, i Mae Chaem-provinsen i norra Thailand. Reservatet startades av Burm Pornchai Rinkaew och Emily Rose McWilliam 2011.

Elefanter är vilda djur som hör hemma i naturen

ELEFANT

Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld, där det är självklart att vilda djur som elefanter ska få leva i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor på något sätt.

Tänk på det här som elefantvänlig turist

ELEFANTTURISM

Besök bara djurvänliga elefantreservat Bidra inte till att elefanter utnyttjas på något sätt. Ett elefantreservat kan kalla sig djurvänligt utan att verkligen vara det.

Socialt högt utvecklade djur

ELEFANTER

Elefanten är det största landlevande däggdjuret. Den kan väga omkring fem ton och bli sex meter lång. I hela världen finns totalt över en halv miljon elefanter – och de flesta lever i södra Afrika.

Foto: Alla bilder på sidan är tagna av Tom Svensson