Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld, där det är självklart att vilda djur som elefanter ska få leva i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor på något sätt.

Elefanter är vilda djur som hör hemma i naturen

ELEFANT

🔲  Elefanter

Vilda djur utnyttjas av människor världen över. Elefanter är ett typiskt exempel på vilda djur som drabbas hårt av den här grymma exploateringen.

World Animal Protection arbetar för att skydda vilda djur och stoppa efterfrågan på dem för kommersiella ändamål. Vilda djur är inga handelsvaror som människor ska tjäna pengar på. De hör hemma i naturen.

Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld där det är självklart att vilda djur som elefanter ska få leva i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor på något sätt. För vilda djur som av någon anledning har svårt klara sig i naturen kan djurvänliga reservat vara ett alternativ.  

Elefanter är vilda djur som hör hemma i naturen

Socialt högt utvecklade djur

ELEFANTER

Elefanten är det största landlevande däggdjuret. Den kan väga omkring fem ton och bli sex meter lång. I hela världen finns totalt över en halv miljon elefanter – och de flesta lever i södra Afrika.

Tänk på det här som elefantvänlig turist

ELEFANTTURISM

Besök bara djurvänliga elefantreservat Bidra inte till att elefanter utnyttjas på något sätt. Ett elefantreservat kan kalla sig djurvänligt utan att verkligen vara det.

Tusentals elefanter utnyttjas i turistindustrin i Asien

ELEFANTTURISM

Tyvärr är elefanter i turistindustrin i dag ett stort problem i Asien. Enligt en studie World Animal Protection gjort är utnyttjandet särskilt omfattande i det populära turistlandet Thailand.

Vårt arbete för elefanter

  • Det är viktigt att öka medvetenheten bland turister som erbjuds olika aktiviteter med elefanter, som att rida på dem eller titta på elefantshower. Vi vill att turisterna ska få veta vilket fruktansvärt högt pris elefanterna får betala för de aktiviteter de tvingas delta i: stress, grymma träningsmetoder för att de ska lyda och ett liv i fångenskap med små möjligheter att få utlopp för naturliga beteenden. Vårt budskap till turisterna är glasklart: Bidra inte till det här lidandet!
  • Vi rekommenderar alla som vill se elefanter att bara besöka djurvänliga anläggningar där elefanterna behandlas med respekt. Som besökare kan du då få uppleva elefanterna i deras naturliga livsmiljöer på avstånd utan att störa dem och samtidigt ekonomiskt bidra till att de får bra liv.
  • För att minska lidandet för elefanter och andra djur i turistindustrin har vi kontakter med den globala resebranschen. Vi uppmanar reseföretag att varken marknadsföra eller erbjuda sina kunder besök på anläggningar där vilda djur används som underhållning. Fler reseföretag borde i stället uppmuntra turister att välja djurvänliga alternativ, där de kan titta på elefanter i deras naturliga livsmiljöer.
  • Vi arbetar med politisk påverkan för att förbättra elefanternas situation i turistindustrin. Vi vill att ansvariga myndigheter inför effektiva förbud mot avel med elefanter i fångenskap och att fånga in vilda elefanter. Offentligt stöd bör också ges till elefantanläggningar som vill bli djurvänliga. Samtidigt är det viktigt att politikerna ser till att det finns en tydlig djurskyddslagstiftning, som garanterar att de elefanter som fortfarande är kvar i turistindustrin lever under så bra omständigheter som möjligt.

Läs om elefantreservaten
Following Giants och BEES

Elefantreservatet Following Giants i Thailand

ELEFANTTURISM

Det elefantvänliga reservatet Following Giants ligger i Koh Lanta i södra Thailand. Initiativtagare till reservatet är Charae ”Ray” Sangkaow. World Animal Protection hade kontakt med honom för första gången 2017 och vi har bidragit till att Following Giants kunde bli verklighet.

Elefantreservatet BEES i Thailand

ELEFANTTURISM

BEES - Burm and Emily's Elephant Sanctuary är ett tryggt hem för elefanter där de får vara just elefanter, i Mae Chaem-provinsen i norra Thailand. Reservatet startades av Burm Pornchai Rinkaew och Emily Rose McWilliam 2011.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för elefanter och andra djur är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Därför är vi mycket tacksamma om du vill bidra till vårt arbete för en djurvänligare värld. 

 

Klicka här för att bidra

World Animal Protection Sverige

Foto: Alla bilder på sidan är tagna av Tom Svensson