World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson

Socialt högt utvecklade djur

ELEFANTER

World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson

Elefanten är det största landlevande däggdjuret. Den kan väga omkring fem ton och bli sex meter lång. I hela världen finns totalt över en halv miljon elefanter och de flesta av dem lever i södra Afrika. Tusentals elefanter hålls i fångenskap, där de kan utsättas för mycket lidande.

Elefanter delas upp i olika arter: asiatisk elefant, afrikansk savannelefant och afrikansk skogselefant. Bland de asiatiska elefanterna finns också tre underarter: indiska elefanter, ceylonelefanter och sumatra-elefanter.

I dag lever cirka 38 000–52 000 asiatiska elefanter i det vilda. Den afrikanska elefantpopulationen uppskattas vara över 470 000 individer och mer än hälften av dem lever i södra Afrika.

Asiatiska och afrikanska elefanter skiljer sig åt på flera sätt. Asiatiska elefanter är mindre och har mindre öron. Både afrikanska hanar och honor har vanligtvis betar. Endast vissa asiatiska hanar har betar och ännu färre honor.

Mycket sociala djur

Elefanter är några av de mest socialt utvecklade däggdjuren i världen och organiserar sig i komplexa sociala strukturer, som bygger på enheter med mamma och kalv. De kan leva upp till 70 år i det vilda, men deras livslängd i fångenskap är generellt kortare.

Elefanter kan röra sig över stora områden och spenderar så mycket som 12–18 timmar per dygn med att beta på trädbark, äta gräs, rötter, blad och små stjälkar. En elefant konsumerar mellan 150 och 300 kg mat per dag.

De tycker om och behöver bada i vatten varje dag och simmar vanligtvis, badar i lera och damm, gnider sig mot träd och utforskar sin miljö med sin snabel.

Tusentals i fångenskap

World Animal Protection Sverige - Elefanter är vilda djur som  hör hemma i naturen - Foto: Tom Svensson

Omkring 15 000 elefanter finns i fångenskap i Asien. De användas i skogsarbete, turistindustrin och tempel. Flera hundra hålls också på turistorter i Afrika – främst södra Afrika – där de används för ridning, selfies, uppträdanden och annan turistunderhållning.

Fångenskapen kan orsaka mycket lidande för elefanterna, när det tvingas leva starkt begränsade liv med små möjligheter att bete sig naturligt. Elefantungar separeras brutalt från sina mammor när det är mycket unga för att bli en del av turistindustrin. De kan sedan utsättas för väldigt grymma träningsmetoder och bestraffningar för att göra som tränarna vill.

Stress allvarligt problem

I en studie från 2018 så undersöktes 53 asiatiska elefanter som tidigare använts i elefantridning, som arbetsdjur eller i cirkusföreställningar. Det visade sig då att nästan tre av fyra (74 procent) av dem hade så allvarliga stressproblem att de bedömdes lida av PTSD, posttraumatisk stress.

Symptom på PTSD kan vara kraftiga humörsvängningar och ett överdrivet undvikande beteende. Stressproblemen verkar vara särskilt stora hos elefanter som fångats in i det vilda. Det finns siffror som tyder på att dödligheten är upp till 30 procent högre hos dem under de närmaste månaderna efter att de fångats in. Elefanthonor som levt i det vilda föder dessutom färre ungar i fångenskap, vilket forskare tror kan kopplas samman med just den intensiva, svåra stress de upplever.

Mycket skrämmande upplevelser kan ha negativa effekter på djur som elefanter under lång tid. Tecken på PTSD har även observerats hos afrikanska elefanter, när de har sett sin mamma eller sina mostrar bli dödade av tjuvjägare. Traumat i kombination med splittrade eller instabila familjekonstellationer verkar vara särskilt förödande för unga elefanter.

Elefanter är vilda djur som hör hemma i naturen

ELEFANT

Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld, där det är självklart att vilda djur som elefanter ska få leva i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor på något sätt.

Tusentals elefanter utnyttjas i turistindustrin i Asien

ELEFANTTURISM

Tyvärr är elefanter i turistindustrin i dag ett stort problem i Asien. Enligt en studie World Animal Protection gjort är utnyttjandet särskilt omfattande i det populära turistlandet Thailand.

Tänk på det här som elefantvänlig turist

ELEFANTTURISM

Besök bara djurvänliga elefantreservat Bidra inte till att elefanter utnyttjas på något sätt. Ett elefantreservat kan kalla sig djurvänligt utan att verkligen vara det.

Elefantreservatet Following Giants i Thailand

ELEFANTTURISM

Det elefantvänliga reservatet Following Giants ligger i Koh Lanta i södra Thailand. Initiativtagare till reservatet är Charae ”Ray” Sangkaow. World Animal Protection hade kontakt med honom för första gången 2017 och vi har bidragit till att Following Giants kunde bli verklighet.

Elefantreservatet BEES i Thailand

ELEFANTTURISM

BEES - Burm and Emily's Elephant Sanctuary är ett tryggt hem för elefanter där de får vara just elefanter, i Mae Chaem-provinsen i norra Thailand. Reservatet startades av Burm Pornchai Rinkaew och Emily Rose McWilliam 2011.

Foto: Alla bilder på sidan är tagna av Tom Svensson