Att människor tar vilda djur från deras naturliga livsmiljöer i naturen och gör dem till handelsvaror ökar risken för zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor.

Zoonoser

Att människor tar vilda djur från deras naturliga livsmiljöer i naturen och gör dem till handelsvaror ökar risken för zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor. De kan orsaka stort lidande för enskilda individer och i värsta fall utvecklas till dödliga pandemier.

Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrins djurfabriker är också en uppenbar smitthärd för zoonoser. I djurfabrikerna trängs djur tätt ihop i onaturliga miljöer med mycket stress och lidande.

En effektiv åtgärd för att minska riskerna för zoonoser är att bryta den onaturliga kontakten mellan vilda djur och människor. Vilda djur hör hemma i det vilda och den globala handeln med vilda djur måste stoppas. Andra åtgärder är att avveckla djurfabrikerna och sätta stopp för pälsdjursuppfödning.

Att människor tar vilda djur från deras naturliga livsmiljöer i naturen och gör dem till handelsvaror ökar risken för zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor.

Stora risker för smittspridning

Farorna för spridning av zoonoser och utveckling av pandemier beskrivs i World Animal Protections rapport Protecting our world from future pandemics”Varje dag jagas många vilda djur eller föds upp i fångenskap för att bli handelsvaror, sällskapsdjur, traditionell medicin, underhållning och pälsprodukter. Detta skapar betydande risker för överföring av zoonotiska sjukdomar.

Enligt WHO är över 60 procent av alla infektionssjukdomar zoonotiska och av dem antas drygt 70 procent komma från vilda djur. WHO har uppmanat till förbud för försäljning av levande vilda däggdjur på matmarknader, eftersom studier om ursprunget till Covid-19-pandemin tyder på att det inte är osannolikt att viruset överfördes till människor med fladdermöss som ursprungsdjur.

Det finns stora brister i åtgärder för att minimera smittspridningen. Handelns huvudsakliga tillsynsorgan, Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (CITES), har inget särskilt fokus på att förebygga smittspridning av zoonoser. Situationen förvärras dessutom av att det inte görs några systematiska hälsoundersökningar av importerade vilda djur.

Vilda djur lider i alla faser av handelskedjan. De är extremt stressade när de tas från sin livsmiljö och packas sedan ofta trångt för vidaretransport, så det är ingen överraskning att många är sjuka eller döda vid ankomsten till sin destination. När djuren kommer i närkontakt med många olika människor i handelskedjan skapas ett katastrofkoncept där virus och bakterier muteras och sprids mellan djur och människor.