Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens

En mycket oroande tendens för folkhälsan är den utbredda antibiotikaresistensen. Idag dör allt fler människor runt om i världen genom att superbakterier utvecklats, som är motståndskraftiga mot mycket av den antibiotika som används som läkemedel.

En mycket oroande tendens för folkhälsan är den utbredda antibiotikaresistensen. Idag dör allt fler människor runt om i världen genom att superbakterier utvecklats, som är motståndskraftiga mot mycket av den antibiotika som används som läkemedel.

I World Animal Protections rapport, ”Fuelling the pandemic crisis” konstateras att det finns gott om vetenskapliga studier som visar att överanvändningen av antibiotika i djurindustrin leder till sådana här farliga multiresistenta bakterier.

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att vi kan komma till ett stadium där superbakterierna är resistenta mot alla tillgängliga antibiotika – en ”efter antibiotika-era”. Detta innebär att inte bara allvarliga sjukdomar utan även sjukdomar som i dag botas rutinmässigt kan bli livsfarliga, eftersom det inte längre finns verksamma antibiotika att behandla dem med.

Antibiotikaresistens

75 procent av antibiotikan till djur

World Animal Protections rapport ”The Hidden Health Impacts of industrial livestock systems” visar att livsmedelsindustrins djurfabriker innebär allvarliga hälsohot, inte minst när det gäller antibiotikaresistens.

Omkring 75 procent av världens antibiotika används på djur i livsmedelsindustrin. Inte bara för att behandla sjukdomar, utan också för att stimulera en snabb tillväxt hos djuren eller förebygga sjukdomar på grund av dålig djurvälfärd. Den här överanvändningen av antibiotika driver på antibiotikaresistensen hos bakterier, som gör det svårare att behandla infektioner hos djur och människor.

Som trenden är nu går utvecklingen mot att de hälsoproblem som djurfabrikerna skapar blir värre, i takt med att efterfrågan på kött ökar över hela världen. För att vända utvecklingen krävs en helt ny medvetenhet hos världens länder, för att inse vidden av hälsoutmaningarna för människor och lidandet för miljarder djur i den industriella djuruppfödningen.

Om vi tittar på EU har vi haft en bekymmersam utveckling under de senaste decennierna. Antalet djurfabriker har vuxit snabbt och antibiotika­resistens är nu ett av Europas allra största folkhälsoproblem, med över 30 000 dödsfall per år.

Över en miljon människor dör varje år i världen på grund av antibiotikaresistensen hos superbakterier och förutspås bli den vanligaste dödsorsaken i världen 2050, med 10 miljoner dödsfall per år.

Faran med multiresistenta bakterier förstärks inte minst av att de läcker ut från djurfabriker och förorenar vattendrag i närheten. Därmed kan superbakterierna få ännu större spridning till djur och människor. Det visar World Animal Protections rapport ”Silent superbug killers in a river near you”, som undersökt förhållandena i Kanada, USA, Spanien och Thailand.

 

Strängare EU-regler

En glädjande utveckling i arbetet mot spridning av superbakterier och dåliga djurmiljöer är att EU begränsat användningen av antibiotika till djur från och med 2022.

Begränsningen innebär att bara enskilda, sjuka djur ska få antibiotika. Det är inte längre tillåtet att överanvända antibiotika till grupper av djur som en förebyggande åtgärd för att förhindra sjukdomar. Antibiotikaanvändning ska därmed inte längre kunna vare ett sätt att dölja och kompensera för en hälsofarlig livsmiljö i djurfabriker.

EU:s antibiotikapolitik har också betydelse för den globala livsmedelsindustrin. Europa är världens största importör av livsmedel och EU tillåter inte import av djur eller djurprodukter som har någon koppling till överanvändning av antibiotika.