Just orange

Ny rapport om risken för zoonoser i intensiv djurhållning

Intensifieringen av lantbruket innebär en allt större risk för människors hälsa. Det är budskapet i en ny rapport om zoonoser och människors hälsa, som släpps idag av de internationella djurskyddsorganisationerna Compassion in World Farming och WSPA.

Rapporten varnar för att den ökande tendensen att föda upp djur i trånga utrymmen, med hårt avlade raser och intensiva metoder för att öka produktionen, sätter människors hälsa på spel.

Zoonoser är sjukdomar som sprids från djur till människor. Campylobacter, salmonella och E.coli kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och till och med vara dödliga. Intensiva jordbruksmetoder ökar risken för dessa bakterier i vår mat. Stressade djur blir dessutom mer mottagliga för infektioner.

Låg välfärd ger låg kvalitet

I rapporten konstateras att risken för pandemier från grisar och fågel kan öka genom intensivhållning. Dessa gårdar är ofta i samma område med många djur i trånga utrymmen, vilket kan öka risken för överföring av viruset. Det kan leda till nya stammar som är smittsamma för människor. Dessutom ökar långa djurtransporter risken för spridning och blandning av virusstammar från djur.

Användningen av snabbväxande raser, exempelvis kycklingar som är tillräckligt stora för slakt på bara fem-sex veckor, kan också öka risken för campylobacter. Eftersom infektionen går in i fåglarnas organ kan konsumtion av kycklinglever leda till matförgiftning.

Ägg från höns i burar kommer sannolikt att ha en högre risk för salmonella i jämförelse med ägg från höns i burfria system, särskilt i länder där hönsen inte rutinmässigt vaccineras mot bakterier, som USA.

WSPA:s vetenskapliga rådgivningschef  Michael Appleby säger:

"Stress är dåligt för både djur och människor. Det ökar mottagligheten för infektioner och sjukdomar som kan bli farliga. För att skydda både människors och djurs hälsa måste djur hanteras på ett sätt som säkerställer deras välbefinnande." 

Rapporten rekommenderar

I rapporten konstateras att regeringar, mellanstatliga organisationer och livsmedelsindustrin snarast måste arbeta tillsammans för att genomföra följande rekommendationer: 

  • Utveckla human och hållbar jordbrukspolitik som främjar livsmedel som säkerställer djurs och människors hälsa.
  • Övervakning och vaccination som kan minimera smittspridning.
  • Begränsa transporter och säkerställa att djuren slaktas humant på eller nära den gård där de har fötts upp.
  • Satsa på forskning och kunskapsöverföring - stöd jordbrukarna med att utveckla och genomföra högre välfärd för sina djur.
  • Begränsa risken för antibiotikaresistens.
  • Uppmuntra konsumenterna att äta mindre kött och kött med högre djurskydd för att minska risken för exponering för livsmedel smittade med salmonella, campylobacter eller E. Coli.

Hela rapporten (på engelska) finns här