Novusundersökning om djurhållning

Novusundersökning om djurhållning

Vi har genomfört en opinionsundersökning via företaget Novus, där vi undersöker allmänhetens attityd gentemot de åtta frågor vi lyfter inför valet 2022. Resultatet är väldigt positivt för oss då det visar på att en klar majoritet anser att samtliga frågor behöver prioriteras av politiker

Vi bad Novus fråga väljarna vad de tycker om våra valfrågor. Svaret är att de anser att djurens välfärd är mycket viktig.   

Undersökningen riktar sig till den svenska allmänheten mellan aldrarna 18–79 år och baseras på webbintervjuer genomförda med 1 004 personer. Den är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterande Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är representativa för svenska folkets åsikter. 

Novusundersökning om djurhållning

Sammanfattning

  • Nio av tio (89%) anser att det är viktigt att förebygga zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning. 
  • Hög samstämmighet (91%) kring att antibiotika i djurproduktion ska minskas genom att djuren hålls i miljöer som främjar deras hälsa globalt. 
  • Sex av tio (61%) anser att FN bör införa en deklaration om djurs välfärd. 
  • Två av tre (66%) anser att Sverige bör införa ett förbud mot att föra in jakttroféer i landet. 
  • Nio av tio (90%) anser att det är ganska eller mycket viktigt att stoppa den illegala handeln med vilda djur. 
  • Drygt tre av fyra (77%) tycker att det är ganska eller mycket viktigt att avveckla djurfabrikerna. 
  • Två av tre (65%) anser att ambitionsnivån i Sverige ska vara att förbättra skyddet för djuren. 
  • Åtta av tio (81%) håller med om att det är viktigt att Sveriges ambition är att producera merparten av den växtbaserade maten i landet. Starkt stöd  

Undersökningen visar att samtliga frågor är viktiga och bör drivas igenom. En övervägande majoritet (minst 60 %) är för en förändring för djuren och satsning på frågorna.

Det är alltså en stor del av väljarna som värderar dessa frågor högt. Det ger stöd för dig som kandidat att driva dem. Resultatet baseras på en bred skara människor och utgår från bland annat ålder, kön, sysselsättning, inkomst, utbildning, boendesituation, civilstånd samt partisympati.

Det går inte att se vad de tillfrågade tycker utifrån politiska sympatier. Generellt sett visar en bred väljarskara ett starkt stöd för frågorna, oavsett partisympati. 

Se hela rapporten här