Kolmården

Kolmården

Efter avslöjandena om hur djur plågas på slakteri kräver vi att kontrollerna skärps!

Över 110 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier. Där möts djuren av en främmande och många gånger skrämmande miljö. 

Efter avslöjanden i SVTs Uppdrag Granskning och TV4 (med material från Djurrättsalliansen) om hur djur plågas och misshandlas på slakteri i Sverige kräver vi att kontrollerna skärps.

Det som djuren utsatts för är fruktansvärt och inslagen visar, svart på vitt, att djurskyddslagen endast efterlevs när kontrollanter är på plats. Överträdelserna är grova och ett fruktansvärt djurplågeri – grisar sparkas i huvudet, blir slagna med kedjor och avlivas långt efter bedövning. Regeringen måste se till att kontrollmyndigheterna får använda sig av kameraövervakning.

Slakterier ska följa djurskyddsbestämmelser

Djur som slaktas ska skonas från onödigt obehag och lidande. Denna bestämmelse finns i djurskyddslagen. 

I Sverige ska djuren:

  • Skonas från onödigt obehag och lidande
  • Hanteras och drivas lugnt
  • Stallas upp under högst en natt
  • Ha lämpligt foder och dricksvatten om de transporterats långt 
  • Avlivas omgående om de skadats under transporten

Vi kräver handling

World Animal Protection anser att kameraövervakning ska användas för att kunna övervaka vad som sker när kontrollanterna inte är på plats. Det är inget nytt krav utan något vi har arbetat för länge. De senaste avslöjandena är tyvärr inte de första i sitt slag – det har kommit regelbundna rapporter om smutsiga, skadade, dräktiga djur vid leverans till slakt. 

Ett sätt är att kontrollerna skärps och kameraövervakning införs på samtliga slakterier. Djurskyddslagen är en minimilagstiftning, alltså den lägsta nivå som alla måste följa. Kamerorna ska inte på något sätt ersätta de kontroller eller besök som redan genomförs, utan vara ett ytterligare verktyg.

Namninsamlingen lämnades över till förra landsbygdsminister Jennie Nilsson, som ansvarade för djurskyddsfrågorna i regeringen. I september fick vi svar från dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan.

Svaret var inte vad vi hoppats på och vårt krav om att utreda kameraövervakning på slakterier kvarstår!