Katastrofdrabbade djur gammal

Över 40 miljoner djur drabbas varje år av katastrofer som översvämningar, torka och tyfoner. Djuren dödas direkt, skadas eller drivs iväg och drabbas hårt av svält och sjukdomar

När djuren dör mister ofta deras ägare sin försörjning.

Djurs och människors liv hänger ihop

Därför är det viktigt att rädda djuren – inte bara för deras egen skull utan också för att se till att deras ägare har något att komma tillbaka till efter katastrofen. Det är också viktigt att hjälpa sällskapsdjur, som ofta är en stor tröst för sina ägare och ger dem hopp om framtiden.

Vi finns snabbt på plats

Vi har 50 års erfarenhet av katastrofhjälp och har ett globalt nätverk för katastrofhjälp samt egna katastrofteam som är beredda att snabbt rycka ut när katastrofen inträffar. Vi samarbetar med organisationer och myndigheter på plats för att undersöka vilken slags hjälp området behöver och för att snabbt och effektivt kunna sätta i gång hjälpinsatsen.

Eftersom vi kan rycka ut snabbt kan vi hjälpa till där behovet är som störst – vare sig det gäller veterinärvård, foder, evakuering av djur eller återförening av djur och ägare.

Stöd vår insats för att hjälpa drabbade djur och stärka vår beredskap vid naturkatastrofer.

Förebyggande arbete räddar liv

Förebyggande katastrofberedskap ska säkra att djuren skyddas i kommande katastrofer. Genom vårt samarbete med regeringar, internationella instanser, organisationer och lokala samarbetspartners hjälper vi samhällen i katastrofdrabbade områden att vidta försiktighetsåtgärder som kan skydda deras djur vid framtida katastrofer. Det gör vi bland annat genom att:

  • undervisa människor i att se efter sina djur under och efter katastrofer
  • utveckla lokala katastrofplaner som inkluderar djur
  • installera system som förvarnar om katastrofer
  • sörja för en bra förvaring av djurens foder och vatten
  • bygga och förstärka djurens skyddsrum och stall
  • vaccinera djuren mot de sjukdomar som brukar spridas efter en katastrof
  • göra planer för evakuering av djuren, samt registrera djuren så att de lättare kan återförenas med sina ägare efter katastrofen.