Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt

Ställ krav på din bank

Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt

Mejla din bank

Bidrar du till djurplågeri?

Djurfabriker bidrar till regnskogsskövling, klimatförändringar och lidande för miljarder djur. Banker spelar en nyckelroll via finansiering av företagen bakom djurfabrikerna. Som bankkund kan du kräva en djurvänligare riktning!

Banker har mer att göra med djurs välfärd än du kanske tror. Risken är stor att dina pengar används för att föda upp kycklingar och grisar i bur, eller till regnskogsskövling för foder- och nötköttsproduktion.

World Animal Protection arbetar för att ändra på det. I stället för att vara en del av problemet kan finanssektorn bli en del av lösningen. Du kan vara med och påverka deras investeringar i djurvänligare riktning.

Hur din bank påverkar djuren!

För att få avkastning på dina pengar använder din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsfond dem för investeringar. Det kan handla om olika typer av företag så länge de ger vinst, alltså även i verksamheter som innebär lidande för djuren. 

I livsmedelsindustrins djurfabriker hålls grisar, kycklingar och kor i trånga lokaler eller helt ensamma i en bur. I stället för att beta på gräs eller böka i halm står de på kala betonggolv, vått strö eller galler. De får knappt se dagsljus och de allra flesta kommer aldrig få andas frisk utomhusluft.

Smågrisar får svansen avklippt och tänderna nedfilade, ofta utan bedövning. Kycklingar kläcks i onaturliga stallar och får aldrig se sin mamma. Suggor tillbringar en stor del av livet i ett bås där de knappt kan röra sig. När hennes kultingar tas ifrån henne för att födas upp för slakt väntar hon redan nya kultingar.

Den industriella djuruppfödningen är också ett hot mot människors hälsa. Mycket antibiotika används för att förhindra att djuren blir sjuka. Den rutinmässiga överanvändningen av antibiotika ökar risken för multiresistenta bakterier. 

Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt
Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt
Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt

Bidrar dina pengar till klimatförändringar och miljöförstöring?

De största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin, som driver på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Det visade en rapport World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige släppte 2021

Den främsta drivkraften bakom avskogningen är köttindustrins produktion av nötkött och soja. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker. Följderna av avskogningen är mycket allvarliga: vilda djur skadas, förlorar sina hem och dör när deras livsmiljö skövlas och bränns ner, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen, och djur som föds upp för att bli kött

Det finns 61 företag som karakteriseras som högriskbolag i rapporten, för sin inblandning i avskogningen i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige har finansiella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. Totalt handlar det om investeringar och finansiering av företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor.

Nordea står för nästan hälften av de finansiella kopplingarna till högriskbolagen. Därefter kommer Danske Bank och SEB med runt 15 % vardera. Handelsbanken står för 10 %, Swedbank för 6 % och Länsförsäkringar och Skandia för runt 2–3 % vardera.

Rapporten "Forests on Fire"

Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt
Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt
Kontakta din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt

Vad kan finanssektorn göra?

Banker, försäkringsbolag och pensionsfonder kan använda sina – alltså dina och andra kunders – pengar till att bidra till en djurvänligare och mer hållbar värld.

  • De kan anta riktlinjer om att inte investera i verksamheter som orsakar lidande för djur och människor och förvärrar den globala klimatkrisen.
  • De kan uppmuntra företag och andra kunder som de samarbetar med att införa högre djurvälfärdskrav och att investera mer i ett växtbaserat livsmedelssystem.

Vad gör World Animal Protection?

  • Tillsammans med Fair Finance Guide granskar vi bankernas löften, samt kontrollerar att de håller vad de lovar genom stickprov
  • Vi uppmuntrar bankerna att införa djurvänliga policyer genom dialog.
  • Vi påverkar politiker runt om i världen att besluta om djurvänliga regler som investerare behöver följa.

Vad kan du göra?

  • Maila din bank och uppmana dem att investera djur- och miljövänligt! Skicka ett färdigskrivet mail direkt till din bank (länk nedan).

Uppmana din bank att vara djurvänlig