Multiresistenta bakterier i vattendrag nära djurfabriker

24/05/2021

Vattendrag i anslutning till djurindustrier i Kanada, USA, Spanien och Thailand innehåller multiresistenta bakterier. Rapporten ”Silent superbug killers in a river near you” visar att multiresistenta bakterier läcker ut från djurfabriker.

Att krossa en elefants livsvilja

elephant being used for rides in Thailand

På engelska kallas det ”The crush”, på thailändska ”Phajaan”. Men det finns många ord, på många språk, för samma sak. Att bryta ned en elefants vilja.