Hjälp Borneos orangutanger

Små orangutanger förlorar sina mammor och lemlästas av tjuvskyttar i Borneos regnskog. Många skadas så svårt att de behöver hjälp resten av livet. Vi ger orangutangerna trygghet i ett skogsreservat, skyddar dem från tjuvskyttar och rovdjur och vårdar dem om de blir sjuka. Stöd vårt viktiga arbete för att skydda orangutangerna.

Berätta för världen:

Vi gör världen bättre för djur. Vi sätter djurvälfärd på den globala dagordningen. Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

Var med oss i kampen för att stoppa djurplågeriet.

Vi vill bevara kornas rätt till bete på sommaren.

Läs om ändamålet för vår organisation.