Latest news

Stor framgång i kampanjen för palmmårdar

Det är Sustainable Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av organisationer som stödjer hållbart jordbruk, som har förbjudit kaffetillverkning från palmmårdar i bur på sina indonesiska farmer.


UN FSRB

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.